Podkrkonošskými lokálkami se toulala hydraulika

28.11.2009 Nová Paka

Vedení společnosti KŽC Doprava, s. r. o. se rozhodlo uspořádat výlet po zajímavých tratích a lokálkách severovýchodu Čech pro své nejzasloužilejší zaměstnance, partnery a sympatizanty, kteří se rozhodující měrou podíleli na zvládnutí náročného průběhu letošní provozní sezóny. Jako cíl jízdy byl zvolen ryze soukromý a nezávislý pivovar v Nové Pace. 

Tam došlo k neformálně pojaté exkurzi s bohatým a pestrým výkladem problematiky zdejší výroby piva a záhy k přátelskému posezení nad vynikajícím Českým pivem, vyráběným klasickou, poctivou, neošizenou technologií otevřeného kvašení z kvalitních místních surovin. Návštěva pivovaru Nová Paka byla vybrána proto, protože tento tradiční český podnik reprezentuje určitý symbol stabilních hodnot, které i KŽC vyznává na poli železničním coby svojí tvůrčí filozofii vtělenou do pojmu „poctivá nostalgie“.

Účastníci akce diskutovali nové plány a úkoly pro nadcházející sezónu nostalgie včetně novinek a specifických detailů, stejně tak jako témata blíže či vzdáleněji příbuzná. Vynikající a přátelské přijetí ze strany pivovaru bylo podpořeno i značně atraktivní obsluhou, která vždy vykazovala neutuchající pochopení pro náročné požadavky konzumentů.

Výlet byl plně v režii vedení společnosti KŽC Doprava, s. r. o., takže účastníci se nerušeně vezli, konzumovali a užívali si vše zdarma. Nikdo se nemusel omezovat, nikdo necítil žádný nedostatek. Kdo chtěl a mohl, věnoval do společné věci i třeba něco navíc, co je jeho nebo co umí, takže například nový výčepní (kdo chce - šéf gastronomické sekce KŽC) pro radost cestujících daroval na palubu stroje sud s neméně znamenitým českým mokem z nedalekého pivovaru Rohozec. Další z účastníků zase všem rozdal nádherné nové nástěnné kalendáře 2010 z nakladatelství SAXI, které je špičkou mezi železničními subjekty vydávající kalendáře, neboť jednak má velmi slušně rozšířenou prodejní síť a jednak mimořádně čisté a tématicky zvlášť zajímavé fotografie, týkající se nostalgické železnice.

Vlastní jízda probíhala po organizačně-provozní i po strojově-technické stránce zcela bez problému a za okny skvěle vypérovaného pádícího vozu ubíhala usínající krajina mezi Chlumcem nad Cidlinou, Ostroměří a Lázněmi Bělohrad, prosluněná slabými, ale o to ostřejšími slunečními paprsky pokročilého podzimu. V Ostroměři proběhlo několikanásobné křižování, čehož někteří aktivnější fotografové využili k aranžování v běžné praxi ne často vídaných kulis. K radosti všech však posloužily i další propriety, ať už klasické plechové cedule s názvy cílových destinací, postávající na perónech u jednotlivých dopravních kolejí, tak i dnes již dosti bizarní tabule na nádražní budově, obsahující směry a budíky s ručičkami. Vzhledem k celkové úhlednosti, výzdobě a vůbec – geniální kombinací archaičnosti s funkčností a s pořádkem si všichni na místě plně uvědomili, že Nádražím roku 2008 byla Ostroměř zvolena správně. Cesta do Nové Paky byla také bohatě provázena fotozastávkami, které byly ochotně realizovány přesně podle přání a vrtochů osazenstva.

Druhý den se dobře vyspalí cestující (a také někteří neméně dobře informovaní fotografové podél trati) dočkali opravdových hodů. Od Nové Paky se kolíbavý motorák rozjel po klikatých kolejích tratí 040 a 064 přes Starou Paku do Lomnice nad Popelkou. Už zde nejeden dráhy znalejší domorodec v ustrnutí upustil hrábě a uznale pokyvoval hlavou nad raritou. To pravé však přišlo až na následujícím málo pojížděném úseku z Lomnice do Libuně, kde extrémnost traťových poměrů gradovala. Oblouky se ještě víc zostřily, zářezy a náspy budily respekt a 30 promile stoupání a posléze klesání bylo samozřejmostí. Do toho všeho se spustil jemný déšť, takže zdejší průjezd monumentálního vozidla většinou listím zapadanou kolejí připomínal cloumání parníku na rozbouřeném oceánu a o zábavu pasažérů bylo bohatě postaráno. Postupně se začaly ozývat i charakteristické pazvuky a nevůně doprovázející jízdu z kopce smykem, naštěstí se však vždy jednalo o chvilkovou záležitost, takže nejen, že bezpečnost nebyla ohrožena, ale ani po obávaných ploškách na nákolcích nebylo ani památky. Nakonec se dle informací vlakového personálu brždění obešlo dokonce i bez písku.

Z Libuně asi po třičtvrtěhodinovém pobytu z dopravních důvodů motorák vyrazil podél Prachovských skal z kopce již v poklidu směrem k Jičínu, kde byla plánovaná přestávka na oběd a vozidlo bylo po nezbytnou dobu deponováno na jinak opuštěném kolejišti tzv. starého nádraží, kde se po něm s více či méně chápavými výrazy ohlíželi pro změnu nákupuchtiví motoristé, atakující přilehlé hypermarkety.

Po odjezdu z Jičína směrem na Kopidlno, odbočku Kamensko, Rožďálovice a odbočku Obora se spokojení cestující pro změnu kochali vysokou koncentrací mechanických závor a návěstidel. Po úvrati v Nymburce byla jízda zakončena v deponii na vlečce Kovona v Lysé nad Labem a lidé z KŽC se vydali ke svým domovům s pocitem fantasticky prožité akce.

Foto: 50