Velvary se dočkaly pozornosti až jízdou T 478.1 s vozy B

25.3.2016 Velvary

Středočeské Velvary, tak trochu opomíjené a stranou železničního života, se dočkaly krásné a zajímavé soupravy. Když se na nádraží ve stanici vyrojily ¾ z 66 zaměstnanců KŽC, vypadalo to jako demonstrace nebo jako organizovaný turistický pochod KČT. Ale pravda byla jiná. Jednalo se o pravidelné, periodické dvoudenní školení provozního personálu KŽC.

A protože u nás v bereme vše vážně a řemeslo železniční děláme poctivě, není školení odborné způsobilosti osob – zaměstnanců a zvláštní odborné způsobilosti osob - zaměstnanců v podání KŽC pouze věcí teoretickou odehrávající v centrále v Praze Běchovicích nebo v školicím středisku v Lysé nad Labem v zasedací nebo školicí místnosti „tzv. podpisem na archu“, ale také vzdělávání a nabývání zkušeností v praxi. KŽC začíná krom motoráčků provozovat i velké lokomotivy a vozy a je potřeba zejména mladším kolegům ukázat v praxi x-věcí souvisejících s technikou, funkčností a provozem souprav s vozy řady „Y“, které byly logicky po léta pouze doménou ČD.

Co bylo překvapující byla a o čem bychom se s Vámi chtěli podělit jako s radostí ze souprav KŽC, byla nadrženost fotografů po zimním období prahnoucích po krásné soupravě. Fotografové nenechali náš vlak bez povšimnutí. Kolem trati postávalo 50 a více fotografů. Až jsme byli překvapeni! Rozumíme této věci tak, že barevné řešení vozidel KŽC se opět povedlo a je jedno z nejkrásnějších v ČR a proto po něm stále všichni prahnou. Těší nás to, že jsme vystihli lak, který nikdo jiný nepreferuje.

Foto: 497