Lokomotiva KŽC nepostradatelná na Frýdlantsku

24.1.2016 Frýdlant v Čechách

Bez výkonu velkého hektora T 458.1532 v závěru roku 2015 by se nezdařila akce na zvelebování tratí ve Frýdlantském výběžku.

Zaměstnanci zhotovitele stavby i zaměstnanci dopravce zajišťujícího výluku měli pořádný kvapík, aby stihli vše včas a v termínech jim určeným plánem výluk. Ale podařilo se! Díky informacím vynášenými místními pracovníky provozovatele dráhy dnes víme, jak vysoce tito oceňovali pohotovost dopravce, dobrý stav lokomotivy a její výkon a organizační a stavební připravenost zhotovitele stavby, během níž byla z části obnovena infrastruktura na Frýdlantsku, zajistit ji včas a kvalitně a v termínu.

Jsme rádi, že Frýdlatský výběžek je po letech zase trochu víc v pořádku a že k tomu svým dílem mohl přispět i KŽC dobrou organizací práce a spolehlivou, atraktivní lokomotivou.

Foto: Jan Žabka