Lokomotiva KŽC nepostradatelná na Frýdlantsku

24.1.2016 Frýdlant v Čechách

Bez výkonu velkého hektora T 458.1532 v závěru roku 2015 by se nezdařila akce na zvelebování tratí ve Frýdlantském výběžku.

Zaměstnanci zhotovitele stavby i zaměstnanci dopravce zajišťujícího výluku měli pořádný kvapík, aby stihli vše včas a v termínech jim určeným plánem výluk. Ale podařilo se! Díky informacím vynášenými místními pracovníky provozovatele dráhy dnes víme, jak vysoce tito oceňovali pohotovost dopravce, dobrý stav lokomotivy a její výkon a organizační a stavební připravenost zhotovitele stavby, během níž byla z části obnovena infrastruktura na Frýdlantsku, zajistit ji včas a kvalitně a v termínu.

Jsme rádi, že Frýdlatský výběžek je po letech zase trochu víc v pořádku a že k tomu svým dílem mohl přispět i KŽC dobrou organizací práce a spolehlivou, atraktivní lokomotivou.

Foto: Jan Žabka

 

Aktuality

Provoz KŽC (koronavirus)

Rekreační rychlíky 2020 – kdy vyjedou?

Krokodýl na Liteňce

Provozní sezona KŽC 2020

Zahájení rekreačních rychlíků se blíží

749-006 na výletě na Šumavě

Nejmodernější motoráky v ČR brázdí Prahu přesně 1 rok

Rádia GSM-R do vozidel KŽC

Šenovka: obnova dráhy pokračuje

Vozidla KŽC na Bechyňce

Archiv aktualit:
2020     2016     2012
2019     2015     2011
2018     2014     2010
2017     2013     2009