Provozní sezona 2016 – novinky, změny, rekapitulace provozu KŽC

17.1.2016 Praha

Do administrativního sídla KŽC přichází čím dál víc dotazů ve věci podoby provozní sezony roku 2016. Všechny vlaky však v jízdním řádu zveřejněny nemáme, tudíž je asi spravedlivé uvést na pravou míru formou aktuality informace týkající se veřejné osobní dopravy, kterou zabezpečí v roce 2016 dopravce KŽC Doprava. Většina vlaků byla řádně zveřejněna v knižním jízdním řádu vydaném ČD, a.s. a v traťových tabulkách pdf zveřejněné SŽDC, s.o.

S 34: provoz beze změn, m.v. ř. 810 a ve špičkách nově s vozy ř. Baafx z důvodu nárůstu počtu cestujících na uvedené lince

Pražský motoráček: provoz beze změn, solo m.v. ř. 831.

Podlipanský motoráček: provoz beze změn, solo m.v. ř. 830.

Posázavský motoráček: rozšíření provozu na celý víkend (jezdí nově v sobotu i v neděli) v hlavní sezoně od června do září a posílení provozu na dolním Pacifiku (do Čerčan, frekvenčně nejsilnější část trasy). Na středním Pacifiku (do Kácova) vybrané dny o letních prázdninách, kdy se konají kulturní akce v regionu; m.v. ř. 831 s Bixovnou.

Polabský motoráček: provoz beze změn, vybrané dny v roce spolu s Kokořínským motoráčkem; solo m.v. ř. 810.

Kokořínský motoráček – vrací se na původní trasu Mělník – Mšeno – ML. Boleslav, jinak provoz beze změn, m.v. ř. 831 + RBix vybrané dny v roce.

Podbrdský motoráček: zrušen z důvodu slabého zájmu obcí v mikroregionu Horymír a Dolní Berounka.

Otavský motoráček: nový produkt, který zapojuje do motoráčkové nostalgie Jihočeský kraj; vlak v trase Beroun – Zdice – Písek, město; solo m.v. ř. 831; vlak vznikl jako pohnutka reagující na trať 200, kde tyto motoráky zdomácněly a po léta tvořily každodenní rychlíkový, spěšňákový i osobácký provoz. Jdeme vstříc historii železnice a obohacujeme tento region pravidelným retrovlakem nově jezdícím do Písku; solo m.v. ř. 831.Provozní období bude v neděli od června do září.

Lužický motoráček: provoz beze změn, solo m.v. ř. 830

Kamenický motoráček: rozšíření počtu vlaků a rozšíření provozního období na všechny víkendy 25.3. – 30.10., solo m.v. ř. 801, resp. 830. Cestování po muzejní sklářské lokálce bude zásadně rozšířeno z důvodu rostoucí poptávky cestujících a výletníků. JŘ bude na poslední chvíli zveřejněn na webu KŽC a v místě obvyklém vývěskami dopravce v žst. Česká Kamenice a v dopravně Kamenický Šenov.

Podřipský motoráček: t.č. není ještě doladěn provozní koncept, severočeské výkony doznají větších změn.

Středohorský motoráček: t.č. není ještě doladěn provozní koncept, severočeské výkony doznají větších změn.

Rakovnický rychlík: novinka reagující na absenci pravidelné nostalgie v regionu. Jde o historický milník; prvně zavádíme do provozu pravidelně jezdící retrorychlík v historické trase a navazujeme na to, co bylo pro trať ex 166, dnes 174 po léta tak typické: a) kopírující ex vlaky 7777/7778 Praha Smíchov – Beroun – Rakovník (kdysi 141 / 753 + Bpjo) a b) připomínající zašlou slávu rychlíku Bezdrev údolím střední Berounky, kdy po letech znovu pojede klasická souprava. Hledali jsme optimální trať, která není elektrifikována a kde retrorychlík obohatil provoz a současně doplnil vlaky základní dopravní obsluhy území. A našli jsme Rakovnicko, Berounsko. Na výkony bude nasazena souprava 749 + (B)+ B + RBDs. Provozní období: soboty od června do září.

Dále je možné, že se vozidla a výkony dopravce KŽC objeví na nových, zcela nečekaných vozebních ramenech v závislosti na objednávkách a smlouvách, které získáme. Je možné, že KŽC začne jezdit tam, kde dosud nebyl.

Věříme, že výkony v roce 2016 obohatí českou železnici a že si vlaky najdou své další cestující tak, jako tomu bylo i v minulosti.

Foto: 487