Na Zličíně je pořád živo

24.11.2009 Praha

Ne vždycky se dá říct, že život na železničních vlečkách, nacházejících se na území města Prahy, v současné době vzkvétá. Pravidelný provoz na mnoha z nich byl již dávno ukončen, zarostlé koleje na řadě míst v Praze už jen vzpomínají na své lepší časy a mnohdy je nečeká nic dobrého. Bohužel se u nás občas stává, že celé nově budované logistické uzly, či nákladiště významných výrobců či distributorů postrádají jakákoliv kolejová napojení.

Ale i dnes se najdou příklady, kdy vše funguje jak má a železnice si svědomitě plní svojí úlohu ke spokojenosti jak vlastníka a uživatele vlečky tak i dráhy jako takové. Jednu takovou vlečku provozuje zasilatelská a přepravní společnost VAMAR © International, s.r.o., nachází se v průmyslovém areálu PHL na pražském Zličíně a provozuje jí již čtvrtým rokem společnost KŽC Doprava s. r. o. Vlečka do areálu zaúsťuje úvratí z hostivického zhlaví žst. Praha - Zličín. Zátěž se vždy nejprve vydá směrem od nádraží obklopena příjemnou zelení okolo malého rybníčku směrem k sousednímu vlečkaři, aby po překonání výhybky mohlo dojít k úvrati a zpětnému sunutí soupravy přes bránu směrem dovnitř areálu vlastníka. Tento posun je zde zpravidla zabezpečován náležitostmi dopravce ČD Cargo, a. s., v poslední době převážně řadou 742. Dále uvnitř areálu se už soupravy chopí zde vždy vzorně připravená lokomotiva řady 702, rok výroby 1970, provozovaná KŽC Doprava, s. r. o.. Prasátko obsazují personálně jak strojvedoucí provozovatele, tak i majitele.

Obsluha vlečky je vykonávána zpravidla 5 krát týdně podle momentálních nároků vlastníka, který se zabývá komplexními zasilatelskými a skladovacími službami pro tuzemské i zahraniční zákazníky a jeho působnost je nejenom v rámci našeho kontinentu ale i v zámoří. Zde odbavované vozy se tedy často podívají i do značných vzdáleností. Nejčastějším typem vagónu, které můžeme na vlečce spatřit, jsou např. řady Hbbillnss a Habbillns, tedy vesměs kryté nebo skříňové vozy pro přepravu kusového a paletizovaného zboží.

Kolejová síť uvnitř areálu se skládá z celkem 3 výhybek a 4 kusých kolejí, z nichž 2 jsou manipulační a odstavné, vznikají rozdvojením ve směru od příjezdové koleje a jsou ukončeny robustními betonovými zarážedly. Jedna je odvratná, sloužící pro úvraťový posun mezi manipulačními kolejemi a halou a také pro eventuální venkovní nakládku a vykládku z rampy. Další, vycházející z odvratné koleje, je zaústěna přímo do haly, kde je realizována vlastní nakládka převážné většiny zboží a to pomocí vysokozdvižných vozíků. Celková délka kolejí se sice počítá jen ve stovkách metrů, ale celá síť nese známky častého používání a je ve vzorném technickém stavu díky pravidelné a pečlivé údržbě, kterou jí věnuje provozovatel.

Přejme i dalším pražským i mimopražským vlečkám dobrý vzhled a čilý ruch, jaký zažívá ta do areálu VAMAR International v Praze na Zličíně.