InterPanter ČD, historická vozidla KŽC a bageta ŽOS Zvolen na výstavě v Lysé

15.11.2015 Lysá nad Labem

Při příležitosti výstavy s názvem „Kola“ v Lysé nad Labem prezentovaly ČD novou jednotku pro dálkovou dopravu InterPanter veřejnosti. Ta byla nasazena na zvláštní vlak Praha – Lysá – Praha.

Za účasti nejvyšších představitelů ČD, SŽDC, KŽC, ŽOS Zvolen, Škoda Plzeň a MD ČR byla na prvním nástupišti, kolejích 4. a 6., zahájena výstava, na níž byla po celý pátek 13.listopadu k vidění pro veřejnost hezká moderna i to staré a provozně věrné. Bixovna fungovala jako barový vůz a zázemí jak pro jednání pro delegace uvedených společností, tak současně i jako občerstvovací stánek pro veřejnost, která si mimo vlastní výstavní areál měla možnost prohlédnout různé zástupce moderních i historických vozidel na prvním nástupišti. Největšímu zájmu se těšila nová vozidla ř. 661 a 813. Z té historie se prezentovaly T 478.1215, T 448.0692, Bixy, Bixovna a M 262.0124.

Po celý den mířily k vozidlům davy lidí, škol, studentů, laické i odborné veřejnosti. Příjemným zpestřením pro návštěvníky jednodenní výstavy v Lysé byl i fakt, že bylo jasné, slunečné počasí a příjemné podzimní babí léto, z čehož měli největší radost zejména fotografové, kteří mohli zvěčnit téměř nemožné setkání vozidel ř. 661 a 813.

Foto: 475