Železniční paráda v Nymburce

18.10.2015 Nymburk

Uplynulou sobotu se veřejnosti prezentovala souprava 831-212, RBix a 830-124 při příležitosti konání zvláštních jízd ve středočeském železničářském městě Nymburk s cílem umožnit lidem projetí neveřejných částí uzlu Nymburk.

Hejtman Středočeského kraje, ing. Miloš Petera, se přišel osobně seznámit s vozidly určenými k provozu ve Středočeském kraji v segmentu nostalgie. Krom přivítání cestujících, železničních fandů a fotografů vedl diskusi s cestujícími, kterým vysvětlil zájem Středočeského kraje na jízdách nostalgických vozidel pro podporu cestovního ruchu, která současně podporují železnici a veřejnou dopravu. Současně ocenil interiér Bixovny a uvedl, že jestliže cestující jedoucí vlakem na výlet bude mít možnost příjemné obsluhy v barovém voze řazeném v nostalgickém vlaku, přidává se i další dimenze výletu v podobě zážitku z jízdy samé. To povede i k tomu, že část lidí přesedlá z aut na veřejnou dopravu.

Vydařená akce, kterou navštívily stovky lidí, připomněla, že je ušlechtilé, když se podaří dobrá věc a cestující budou moci v příštích letech jezdit na výlety po Středočeském kraji výletními vlaky.

Foto: 470