Nový přejezd v Kamenickém Šenově dobře slouží

2.7.2015 Kamenický Šenov

V květnu 2015 nechal KŽC postavit nový železniční přejezd v Kamenickém Šenově. Známá to věc. Po měsíci užívání stavby proběhlo vyhodnocení nové stavby, kdy se sešli zástupci města, zhotovitele, investora k závěrečnému posouzení díla.

Výsledkem je kvalitní a stabilní přejezd, který m.j. vyřešil i odvodnění širší oblasti kolem přejezdu, neboť největším neduhem stavu přejezdu v minulosti, který jsme zdědili ve špatném stavu po KPL, bylo zatékání vody pod přejezdovou konstrukci. Tato voda spolu starý přejezd nejen nadzvedávala a v zimě způsobovala praskliny a zvedání konstrukce na úroveň vozovky, ale taktéž docházelo k nanášení štěrku, kamínků a písku pod přejezdovou konstrukci a začaly vznikat hrby nánosů, panely Strail byly již zpuchřelé a rozpadlé.

Ihned po opravě přejezdu nám přišel mailem zvídavý dotaz z Liberecka, jestli by bylo možné mít přejezd po generální opravě, kdyby lokálka nepatřila KŽC, ale operovala by na ní ta předchozí parta? Na tento dotaz jsme nereagovali a necháváme na laskavém čtenáři vlastní úsudek o tom, jak by to¨nejen s přejezdem, ale i s celou lokálkou mohlo dopadnout, kdyby se v roce 2007 vlastníkem nestal KŽC. Jezdilo by se ještě?

Zdařilé dílo opět vylepšilo stav sklářské lokálky. Současně s přejezdem bylo upraveno i jeho okolí.

Foto: 452