Železniční den v Lovosicích praskal ve švech. KŽC slavil 30 let

9.6.2015 Lovosice

Uplynulý víkend byl ve znamení oslav 30 let založení KŽC. Rozhodli jsme se oslavy pojmout velkoryse jako oslavu železničního svátku pro všechny, kterým učaroval příběh stříbrných rovnoběžek. Centrem oslav byly Lovosice. Perný zápřah pro provozní personál, dispečink KŽC i SŽDC a důkladná jednoroční příprava akce vedly k tomu, že vše klapalo a odehrálo se dle předem připraveného scénáře. Přišlo 1800 návštěvníků.

Největším hitem bylo představení rychlíkové retrosoupravy ve stylu 70.-80.let XX.století: celočervená zamráča a tmavozelené vozy. Tato souprava budila největší obdiv, jak by ne. Milovníci této řady očekávali od KŽC mnohé, zdá se, že KŽC jejich očekávání nejen splnilo, ale i předčilo, protože jsme dokázali do retrostylu dostat i 4 ypsilony; v jednom BDs byl zřízen trvalý bufet, takže i velká souprava má „svoji Bixovnu“

Dále se na výstavě ukázal téměř celý vozidlový park KŽC, resp. zástupci každé řady. Je logické, že některá vozidla také musela jezdit a zabezpečovat běžné výkony, ale i tak plejáda představených vozidel stála za to. Namátkou jmenujme řady 801, 810, 830, 831, Bix, Bmx, 749,721 atp.

Mezi nejdůležitější okamžiky patřil křest knížky mapující trnitou cestu cestovatelsky zaměřeného občanského sdružení k plnohodnotné firmě, tedy dopravci, který zachránil 36 železničních vozidel a stal se předním muzejníkem a uznávaným nostalgikem, který vypravuje ročně několik stovek nostalgických a výletních vlaků, kde najdou zachráněná vozidla smysluplnou práci (výkony). Taktéž značka KŽC zachránila v letech 2010-2012 23 železničních tratí, které by již nemusely být na mapě SŽDC zachyceny. A co třeba Šenovka? Jistě by taky pod taktovkou zaniklého KPL už dávno neexistovala, že? Neméně poutavé je čtení o zavedených produktech pro pravidelně jezdící nostalgické vlaky, v pojetí KŽC tzv. „motoráčky“.

Pátek 5.6. byl věnován oslavě v uzavřené skupině lidí a tento den se v Lovosicích prezentovaly všechny exponáty jako stacionární a mezi Prahou a Lovosicemi jela velká souprava, která měla na každé straně jednu lokomotivu ř. 749. To kvůli tomu, aby se pohodlně daly projet vlečky Lovochemie a Čížkovická cementárna, stejně tak jako manipulovat v Praze Mas. nádr. Tento den byla taktéž v nádražní restauraci v Lovosicích zahájena výstava o činnosti KŽC, byly vystaveny artefakty prezentující 30 let dějin Klubu železničních cestovatelů. Pro pozvané VIP hosty byl připraven raut v nádražce, kterému předcházel křest knihy 30 let KŽC a zdravice významných představitelů SŽDC, ČD, Ústeckého kraje a mnoha starostů z regionu, kteří ocenili zásluhy organizace KŽC při budování turistické dopravy v Ústeckém kraji. Vlastník nádraží nechal opravit fasádu, vymalovat celé nádraží, které tak při příležitosti oslav 30 let prokouklo a dostalo nový kabát.

Sobota 6.6. byla ve znamení hvězdicových jízd po okolí. Protože zájem veřejnosti byl veliký, nemohly jezdit solo motoráky, jak bylo v plánu, ale dopravce operativně posílil soupravy o další vozidla, takže buď jezdila velká souprava nebo více motoráků, resp. vozů tažených motorovými lokomotivami. Odpoledne odjel neveřejný rychlík z Lovosic do Mutějovic, který měl na palubě zakládající členy KŽC a současné tahouny KŽC. To proto, abychom si i my sami užili oslav bez účasti veřejnosti. Dosud jsme oslavy dělali vně KŽC, nyní nastala chvíle v Poddžánském pivovaru Mutějovice k tomu, abychom slavili sami pro sebe.

Neděle 7.6. vyrazil velký vlak v čele s ex 749-253 přes Louny, Zlonice a Straškov do Prahy Mas. nádr., kde svoji jízdu ukončil a přivezl oslavence KŽC zpět. Muzejní 253 budila všude, kudy jela, zaslouženou pozornost.

Mnoho lidí KŽC gratulovalo k úspěchu, někteří projevovali osobní radost nad tím, že v celé historii klubu došlo k ustání 3 velkých krizí, které mohly KŽC nenávratně vrhnout do propadliště dějin. Vraceli se staří zakládající členové i běžná členská základna, staré bolístky dávno pominuly, prostě se scházeli lidé, kteří ve svém životě v minulosti o KŽC zavadili nebo ho budovali a nyní si krásně popovídali. Taková perlička je, že z ničeho nic se na výstavě objevil Jarda Černý, který přijel z daleka. On v roce 1996 odtrhnul část lidí z kmenového KŽC a založil Klub dráhařů postavený na myšlence negace hodnot KŽC; i on se zajímal o knížku KŽC a dozorujícímu členovi KŽC na výstavě vyjádřil zdar v podobě vůle dožití se roku 2025, kdy jistě vyjde další knížka k 40 letům KŽC, na kterou si chce dle jeho slov počkat. Vážíme si vzdání holdu a úcty postavené na předpokladu, že KŽC bude i nadále dost dobrý na to, aby vydržel další desetiletku.

Vlastní a podrobná reportáž z akce vyjde z pera redaktorů renomovaného časopisu Dráha v čísle 07/2015, tudíž nebudeme touto aktualitou nahrazovat reportáž z časopisu.

Foto: 450