Předvečer oslav 30 let KŽC je tady, velkolepá železniční show čeká na vás!

1.6.2015 Lovosice

A je to tady! Vážení čtenáři, čas rychle uplynul. O tomto víkendu proběhnou oslavy, které v rámci soukromého muzejního subjektu nemají v moderních dějinách železniční nostalgie obdoby.

Práce organizačního štábu KŽC, který se stará o vlastní průběh oslav, jede na plné obrátky a v současnosti se dolaďují výsledky 11 měsíčního snažení, promýšlení a organizačních příprav a zajištění akce.

S organizačním zabezpečením oslav vynikajíce pomáhají ČD, a.s. a SŽDC, s.o., jejich různé složky, protože je nabíledni, že jde vlastně o svátek a oslavy železnice jako takové, skvělým způsobem spolupracují tak, že zase po čase vyhraje železnice jako taková. Symbióza třech značek: ČD, SŽDC a KŽC vám bude chtít ukázat následující víkend to nejlepší, co společně vytvořila ku prospěchu a pobavení železničního i neželezničního publika.

Na co se můžete konkrétně těšit?

Tak třeba na to, že představíme ve stylu 80.let hned několik nových železničních vozidel: např. T 478.1215(ex 749-253), které hrozila zkáza. Řekli jsme si: „tak to ne, téhle mašině dáme šanci“. A jak to dopadlo? No ano, tu šanci jsme jí dali. Zamračenka 253 se představí v zcela novém kabátě. No a aby nebyla sama, tak jsme jí zakoupili, opravili a nově nechali nalakovat 4 vozy, tzv. „ypsilony“, aby tak říkajíc „bylo něco za ní“. Tím se naplňuje koncept KŽC zachraňovat vozidla (tažná i tažená) a tato připodobňovat v dobové prezentaci nejširší veřejnosti. Při oslavách 30 let KŽC tomuto cíli dostojíme.

Dále uvidíte v nádražní restauraci umístěnou výstavu exponátů z dějin KŽC, prohlédnete si např. všechna čísla časopisu Dráhaře, vydané Průvodce po železničních tratí či sbírkové fondy (jízdenky-lepenky atp.).

Na výstavě bude stabilní expozice, kde si budete moci zakoupit nově vydanou knihu 30 let KŽC. Kniha za cenu 494,- Kč mapuje dějiny KŽC, poté vozidlový park, jeho postupnou záchranu a opravu a následné uvádění do provozu a v závěrečné třetině jsou popsány vlaky, kde zachráněná vozidla jezdila, jezdí a kde se zachránila železniční síť v době temna, kdy KŽC bylo intelektově i morálně schopno ubránit rozsah železniční sítě ČR škůdcům, kterým šlo o snížení rozsahu železniční infrastruktury v tomto státě.

Na kusých kolejích bude k vidění a k navštívení expozice Českých drah prezentovaná kinematovlakem, který nabídne projekci zejména rodičům s dětmi, resp. těm nejmenším.

Za shlédnutí jistě bude stát i konvoj vozidel, který obsadí celé IV.nástupiště v podání provozních exponátů, které mapují poválečný vývoj značky ČKD (resp. Královopolská). Od 801 přes 830, 831, 851, přípojná vozidla 020, 051 a lokomotivy ř. 721, 749 v různém barevném provedení, ale i polomáčené současné 810, se dostanete i do míst veřejnosti běžně nepřístupných.

Ano – je to právě KŽC, které je takovým „alma máter vlečkaření a projíždění vleček“; budete moci projet vlečky Čížkovická cementárna a Lovochemie.

K tomu všemu budou vypraveny různé soupravy protokolárních vlaků z Prahy do Lovosic; resp. okruh Podřipskem z Lovosic do Lovosic, centra oslav 30 let KŽC. Taktéž budou jezdit různé pendly a vlaky zajišťující hvězdicový provoz v okolí Lovosic ku potěše návštěvníků oslav, které mají ve svém jmenovateli značku KŽC.

V každém voze BDS je postaven pivní bar stylu „Postřižiny Nymburk“, tzv. RBDs, novinka v nabídce piva ve vlacích KŽC, dále Bixeum a Bixovna, legenda na kolejích, jejíž projekt opisovali přes kopírák další spolky, či nádražka v Lovosicích tematicky zaměřená na historii KŽC a na železnici, či pouťové stánky prodejců železničních suvenýrů nebo zajišťující další služby, které se jaksi tak nějak patří k velké železniční akci a oslavě, zvou do svých útrob a k návštěvě. Chceme říci, že poctivý nymburský ležák 12% si prostě v provedení oslav KŽC budete moci dát i v Lovosicích na nádraží a provozovatelé stánků, nádražky i občerstvovacích vozů vás již nyní srdečně zvou a očekávají.

Není bez zajímavosti, že ČD využily příležitosti oslav 30 let KŽC a nově vymalovaly železniční stanici a zušlechtili její vnitřek i zevnějšek.

No, přijďte pobejt do Lovosic a přesvědčit se o tom, co všechno můžete zažít v sobotu 6.6.2015, kdy se slaví 30 let vzniku značky.

Tuto aktualitu píšu já sám, osobně, Bohouš Augusta, šéf KŽC J; zvu vás všechny, přátele, náhodné návštěvníky i odpůrce či závistivce. Je mi to jedno, zvu lidi dobré vůle, kterým není připomínka železniční nostalgie cizí. Na viděnou v Lovosicích!

Foto: 448