Generální oprava přejezdu v Kamenickém Šenově hotova

20.5.2015 Kamenický Šenov

A je to tady! KŽC nechal udělat nový silniční přejezd na Šenovce! Ve dnech 16.-19.5.2015 proběhla generální opravu přejezdu na silnici I/13 v Kamenickém Šenově, jehož stav, který jsme zdědili po KPL, byl v posledních letech již žalostný. Dílčí opravy přejezdu, které jsme prováděli sami svými silami v letech 2011-2013, přestávaly stačit.

Postupně se však s neblahým dědictvím po našich předchůzdcích důstojně vypořádáváme ve všem. Nelze všechno opravit a odstranit naráz, to každý chápe a oprava přejezdu je velice drahá záležitost a investiční a realizační příprava takové stavby je záležitostí téměř 1 roku.

Ale protože jsme si vědomi, že v roce 2016 bude Šenovka slavit svoje velké výročí, usoudili jsme, že jí do vínku v předvečer výročí dáme toto vylepšení infrastruktury.

Naši významnou investiční akci jsme připravovali od roku 2013. Opravu provedla firma, která poměrem ceny a kvality nabídla přiměřené řešení. Stavební dozor probíhal vlastními silami díky tomu, že mezi zaměstnanci KŽC Doprava jsou lidé s příslušným traťováckým vzděláním a projektantsko-stavařskou kvalifikací.

V prostoru nového silničního přejezdu došlo současně k rozsáhlé úpravě železničního spodku, svršku a navazujících úseků dráhy; byly použity zcela nové dřevěné pražce, došlo k srovnání nivelety povrchů okolních terénů, k úpravám vodoteče, vydláždění propustků, jejich pročištění a k celkovému odvodnění. Do silnice byl vložen odvodňovací žlab, který odvede vodu z vozovky do kanalizace, tudíž tato napříště už nebude poškozovat konstrukci přejezdu. Zkrátka, vše je nové a tak už nebude ze silnice zatékat pod přejezd a tento nebude v po zimě praskat a zvedat se.

Tímto počinem dostala muzejní sklářská lokálka po letech další významnou hodnotu v podobě zdařilé investiční akce a dráze to pomůže v dalším přežití pro budoucí pravidelný provoz, který se připravuje. V nejbližších dnech dojde ještě k drobným úpravám okolí přejezdu, k vyznačení bílého vodorovného značení a k osázení zábradlí.

Uživatelé komunikace I/13 i cestující z Kamenického motoráčku, stejně tak jako občasné Kamenického Šenova získali rekonstrukcí přejezdu novou stavbu na dráze, která se zde objevila po dlouhých desetiletí.

Foto: 446