S 34 jezdí občas i jinak než jen do Čakovic

27.3.2015 Praha

V případě výluk, nehody na trati nebo jiné mimořádnosti, točí dispečeři SŽDC obratové vlaky různě. Např. 5.února se vlaky S 34 točily v Praze-Satalicích.

Na snímku Marka Svobody manipuluje 810 656-9 v žst. Praha-Satalice jako Os 7761 dne 5. 2. 2015 a čeká na svůj obratový výkon.

Foto: 436