Největší železniční show roku 2015 – oslavy 30 let KŽC

19.3.2015 Praha

A je to tady! S hrdostí a pýchou oznamujeme, že značka KŽC je zde už 30 let a to je samo o sobě výročí víc než významné.

Proto jsme se rozhodli uspořádat velkolepé oslavy, které svým rozsahem v malém se přiblíží oslavám 175 let výročí železnice na území ČR a svým významem se z oslav stane největší železničně-nostalgická událost roku 2015.

• slavit se bude provozem velkého množství historických vozidel na Podřipsku a v Českém Středohoří v sobotu 6. 6. 2015

• všechny aktuální informace budete mít průběžně na speciálním webu www. 30letkzc. cz. Zde se budou informace aktualizovat; koncepce oslav bude popsána podrobně na předmětném webu

• opět nabídneme nová zachráněná vozidla; na oslavách představíme nově pořízená železniční vozidla, která jsme koupili a která citlivě renovujeme a při příležitosti 30 let KŽC tato prvně ukážeme

• představíme 18 ks ze sbírkového fondu 33 muzejních vozidel KŽC

• vydáme publikaci 30 let KŽC, která bude na akci prvně v prodeji

• ve vybraných železničních stanicích a zastávkách budou viset plakáty A3 zvoucí na oslavy

• mediálním partnerem je časopis DRÁHA, i v něm můžete sledovat informace

• v žst. Lovosice bude výstava železničních vozidel, tak výstava dokumentující vývoj KŽC za 30 let

• po dobu oslav bude pro veřejnost k dispozici kinematovlak odstavený v žst. Lovosice

• vydáme 3 příležitostná razítka pro sběratele k předmětnému výročí (budou k otisknutí v Bixovně v Lovosicích)

• k dispozici budou 2 barové vozy, občerstvení v nich bude zajištěno a současně bude fungovat nádražní restaurace

Celé oslavy budou v retrostylu roku 1980; představíme soupravy, které tehdy jezdily. Za centrum oslav jsme si zvolili Lovosice a to ne náhodou. Lovosice jsou dnes zatím nepřestavěné, mají svůj půvab (informační zařízení, hala, osobní pokladny, rozhlas, vybavení stanice, nástupiště atp.) jsou v tomto slova smyslu původní. Soupravy protokolárních vlaků i vlaků, které budou zabezpečovat hvězdicové jízdy pro návštěvníky oslav, ponesou vnější prvky 80. let 20. století.

Sobota 6. 6. bude tzv. severočeským železničním dnem. Dopoledne se odehraje v žst. Straškov míjení 2 dlouhých osobních vlaků jedoucích po Budyňce (z Prahy a z Lovosic), po jejich dojezdu do Lovosic bude k dispozici výstava dokumentů mapujících 30 let činnosti KŽC (v nádražní restauraci), dále bude k prodeji kniha dokumentující vozidla, provoz a historii KŽC a celé odpoledne budou vlaky hvězdicově jezdit na 5 směrů, z toho pendly na vlečku Čížkovická cementárna a Lovochemie.

Rádi bychom, abyste si oslavy užili a dobře se na ně mohli připravit. Nezapomeňte si zanést do kalendářů datum 6. 6. 2015.

Srdečně zveme k potěšení z nostalgie. KŽC pro vás připravilo spousty zajímavého železničního dění, které svým šmakem osloví každého.

Připomínáme, že hlavními mediálními komunikanty akce je logicky časopis DRÁHA, webové stránky KŽC a dále periodika vydávaná ČD, a. s. a SŽDC, s. o. a připomínka o konání akce bude návěštěna i na plakátech vyvěšených na železnici. Tudíž sledujte a čtěte tyto informační kanály, ať vám něco neuteče.

Foto: 435