Poslední Výměnné setkání KŽC

6.3.2015 Most

Klub železničních cestovatelů si vás dovoluje pozvat na poslední 159. výměnné setkání KŽC, které proběhne v sobotu 14. 3. 2015 od 7 do 11 hodin v prostorách kulturního sálu železniční stanice Praha hlavní nádraží. Tradiční železniční „burzy“ jsme nuceni po nepřetržitém konání - po 26 letech ukončit a to pro klesající zájem návštěvníků a též z malého zájmu prodejců. Současně stále rostou náklady na zajištění akce a není jisté, jestli se nám je podaří udržet na konstantní úrovni. Přijďte se rozloučit s námi.

Z historie Výměnných setkání KŽC

První Výměnná burza sběratelů, jak se tehdy akce nazývala, se konala dne 11. 2. 1989 v kulturním sále lokomotivního depa Praha střed. U jejího vzniku tehdy stáli pánové Jiří Pechač a Petr Pavlíček. Burzu tehdy navštívilo 1 118 osob a 55 členů KŽC. Stoly si pronajalo 91 sběratelů. Celkový příjem do klubové pokladny byl 6 045 Kčs, náklady na propagaci činily asi 1 000 Kčs. Další burza se uskutečnila dne 25. 11. 1989. V počátcích burz tyto akce organizovali Miroslav Zikmund a Miloslav Fous.

Burzy s železniční tématikou jako první začal organizovat Klub železničních cestovatelů. Těmito akcemi se pak inspirovali další následovníci.

Od roku 1995 pak organizovali burzy Petr Pavlíček a Bohumil Augusta. Počínaje 42. burzou, která proběhla dne 13. 2. 1999, se mezi organizátory objevuje Richard Vyhlídka, který vystřídal Petra Pavlíčka. Burzy od tohoto dne organizoval Richard Vyhlídka s Bohumilem Augustou. Od 56. burzy dne 10. 2. 2001 organizační tým doplňuje Jan Kašpara a Bohumil Augusta s organizací burz končí. Na konci roku 2001 se nesmí zákonem používat slovo „burza“ a tak dochází ke změně názvu na Výměnné setkání. V říjnu roku 2001 se konalo výměnné setkání naposledy v kulturním sále LD Praha Masarykovo nádraží z důvodů zrušení lokomotivního depa a kotelny, potřebné k vytápění sálu.

Od 17. 11. 2001 až do 11. 4. 2009 se výměnnásetkání konají v kulturním sále pražského hlavního nádraží. Zároveň se na podzim 2001 mezi organizátory přidává také Jan Prokop. Tým organizátorů tak tvoří trojice Vyhlídka - Kašpar - Prokop, hlavním organizátorem je Richard Vyhlídka. Mezi dalšími spoluorganizátory, kteří v tomto období vypomáhali s organizací, byli pánové Miloš Kotva, Roman Provazník, Zdeněk Michl, Roman Hrůza a Tomáš Dušátko. V dubnu 2008 však přichází pro všechny smutná zpráva o úmrtí Richarda Vyhlídky, který zemřel náhle ve svých nedožitých 33 letech.

Počínaje 113. výměnným setkáním, konaným dne 17. 5. 2008, přejímá organizaci setkání Lukáš Verner, který sestavuje nový tým organizátorů - Marka Svobodu a Michaelu Svobodovou. Občas personálně vypomáhá i Tomáš Dušátko.

Od října 2009 se výměnná setkání přesouvají do kulturního sálu ŽST Praha Masarykovo nádraží, který je umístěn v 1. patře nad osobními pokladnami. Sál je bohužel velmi malý, dochází tak k tomu, že se do něj nevejdou všichni prodejci. Bohužel od tohoto období klesá i návštěvnost.

133. výměnné setkání konané dne 22. 1. 2011 se opět stěhuje a to do kulturního sálu ŽST Praha-Smíchov, ten je naštěstí větší než na Masarykově nádraží, ale není zcela v centru města. Také se zde konají pouze 4 výměnná setkání.

Konečně počínaje 136. výměnným setkání konaným dne 1. 10. 2011 se burzy vracejí zpět do původního místa konání - kulturního sálu na hlavním nádraží. Od ledna 2012 s organizací vypomáhají Kamil Blažek a Luboš Vaculín.

Ve výčtu spoluorganizátorů nesmíme zapomenout na ještě jedno významné jméno a to na pana Františka Lamače. Ten, ač nikdy nebyl členem KŽC, pomáhal výměnná setkání propagovat již od roku 1995. Jeho hlavní úlohou bylo zvaní prodejců na výměnná setkání a vylepování plakátů před výměnným setkáním vč. orientačního navedení návštěvníků do kulturního sálu.

 

Aktuality

Bixovna na Šenovce

Nový pár vlaků T1 jako přípoj od cyklovlaku T2

Kde to je?

Bezdězák potkal strom

Podřipák stále v oblibě

Hektor po 2 letech v provozu

749-006 po renovaci

Rekreáky vyjely, počasí stálo za nic.

Rekreační vlaky vyjedou 23.5.!

Satalická křižování

Archiv aktualit:
2020     2016     2012
2019     2015     2011
2018     2014     2010
2017     2013     2009