V Praze se projížděly průmyslové vlečky

15.1.2015 Praha

Kroužek městské dopravy objednal jízdu m.v. 810-535 po zajímavých spojkách a tratích v uzlu Praha. Na 60 projíždění chtivých cestujících, příznivců MHD i železnice, se tísnilo v orchestrionu, s nímž se projely m.j. vlečky Letiště Praha, Kovšrot Hostivař, Avia Letňany nebo Cementárna Radotín.

Pro podobné akce je KŽC svým založením a podstatou ideálním partnerem pro každého objednatele. Administrativní zátěž takového projednání projetí vleček je sice značná, ale zkušenosti dopravce s tímto a profesionální součinnost objednatele nakonec vedly ke kýženému cíli a vlečky se projely.

Foto: Martin Žabka