Dolní a horní pacifik a provoz Posázaváku v roce 2014 a 2015

19.9.2014 Praha

V sezoně roku 2014 jsme vybrané víkendy nasadili na Sp 1562/1563 klasickou soupravu v řazení oblíbené lokomotivy ř. 749 a Bixů. Jednak za účelem ověření, jestli si vyšší počet míst najde své zákazníky, druhak proto, abychom jako nositelé nostalgie v regionu připomněli, že v letech 1990-1999 se na dolním pacifiku objevovaly soupravy v řazení 749 + Bixy. Tímto jsme svůj příspěvek k nostalgii jistě dobře naplnili, neboť množství fotografů, zejména těch ze zahraničí, kteří nám volali do kanceláře a chtěli vědět, kdy bude zamráča nasazena, a následně stáli podél trati se svými fotoaparáty, byli jasným důkazem správné volby soupravy, která oživila provoz.

Jsa poučeni z roku 2014, měníme v roce 2015 provozní pojetí Pacifiku. Bylo zjištěno, že nejvíce lidí je na dolním Pacifiku a o provoz na horním Pacifiku je menší zájem. Proto jsme rozdělili vozební ramena a nově bude Posázavák Sp 1562/1563 jezdit jen v úseku Praha hl.n. – Davle – Čerčany tam a zpět a to v takových časových polohách, že doplňuje dopolední a podvečerní díru v grafikonu a svoji polohou se více přiblíží pojetí nabídky pravidelné obsluhy regionu. Předpokládáme nasazení klasických souprav, neboť v roce 2015 bude po 5-7 letech služby ř. 830,831,851 pod vlajkou KŽC přibude vyšší správkový stav motoráků, o něž se svědomitě a s péčí řádného hospodáře staráme. Chybějící vozidla, která odejdou do dílen, budou např. na výkonu 1562/1563 nahrazena klasickou soupravou. Nově se zavede Sp 1568/1569, který obslouží vybrané dny v roce, kdy se na horním pacifiku něco děje, klasické destinace okolo Kácova. Vlak pojede pro zkrácení cestovní doby z Prahy hl.n. přímo po hlavní trati do Čerčan a dále na svoji trasu do Kácova. Předpokládáme nasazení ř. 830 a Bixovny.

Diverzifikací vozby na obou odlišných ramenech pacifiku docílíme ještě lepšího využití místokilometrů a obsloužíme území lépe podle přání cestujících.

Fotodokumentací vlaku 1562/1563 z objektivu Martina Žabky dokumentujeme běžný život kolem Posázaváku v letošním roce

Foto: 402