Nový portál KŽC je v provozu

25.1.2009 Praha

Subjekty Klub železničních cestovatelů o.s., KŽC s.r.o. a KŽC Doprava s.r.o. spustily 24.1. 2009 u příležitosti Výroční členské schůze v Nymburce nové webové stránky www.kzc.cz. Nový portál je jedinou oficiální internetovou prezentací celé skupiny KŽC.

Nové internetové stránky pro KŽC připravila společnost WEB START s.r.o. podle zadání, které kladlo největší důraz na přehledné rozdělení činností jednotlivých subjektů tak, aby se čtenář hned na úvodní stránce zorientoval, kde jaký produkt či službu vyhledá, vysvětlil Roman Hrůza, předseda Klubu železničních cestovatelů. Také jsme zachovali spolupráci se serverem Želpage.cz, na který odkazujeme v Dalších reportážích. Nové stránky KŽC jsou rozděleny barevně takto:

KŽC Doprava s.r.o. v modré barvě

KŽC s.r.o. v zelené barvě

Klub železničních cestovatelů o.s. v oranžové barvě

Jednotlivé sekce (subjekty) komunikují především následující oblasti:

V modré sekci KŽC Doprava s.r.o. čtenář nalezne technické informace o našich vozidlech a jejich fotografie. Dále v rubrice "Osobní doprava" jsou podrobně popsány všechny motoráčkové projekty, tedy informace o Podlipance, Posázavském motoráčku, Polabáku a další. Dále web Dopravy informuje o nabídce stavebních, nákladních a pracovních vlaků, o provozování drah - vleček. Samostatná rubrika Šenovka se věnuje podrobně Šenovské lokálce č. 901. V této rubrice naleznete provozní sezónu 2009, jízdní řády, informace o brigádách apod. Bonusovou rubrikou je fotosoutěž 2009, kde je uveřejněna soutěž pro všechny amatérské železniční fotografy o nejhezčí snímek vozidla KŽC.

V další, zelené sekci, věnované KŽC s.r.o. čtenář nalezne ucelený katalog vozidel ve vlastnictví KŽC, se kterými se může setkat na zvláštních jízdách. Rubrika Pro filmaře je věnována filmovým štábům a agenturám, které mohou objednat u KŽC služby z železniční oblasti (pronájem vozidel, lokace apod.). Rubrika Výletní zájezdové vlaky popisuje všechny motoráčkové akce, které organizuje. Tedy Dovolenou s motoráčkem, víkendy s motoráčkem, různé akce pro šotouše, ale také svatební vlaky, narozeninové vlaky apod.

Poslední, oranžová sekce, je věnována Klubu železničních cestovatelů, o.s. Nalezenete zde všechny informace ze starých stránek. Tedy zejména kalendář akcí s propozicemi, informace o klubu, jak se stát členem, dokumenty ke stažení nabízí přihlášku do klubu a na akce, stanovy a další. V rubrice Přehledy tratí si cestovatelé mohou stahovat přehledy tratí různých zemí včetně map železničních sítí apod. Součástí klubové podstránky je rovněž fotogalerie, e-kronika se zprávami z akcí a rubrika věnovaná Výměnným setkáním a klubovému zpravodaji Dráhař.

Během února budeme ještě některé rubriky doplňovat a "ladit" tak, aby mohl web na ostro fungovat před zahájením letošní motoráčkové sezony. Věříme, že se na novém webu snadno a rychle zorientujete a že se Vám bude líbit. Případné postřehy a nedostatky, nebo nápady posílejte na e-mail předsedy klubu.