Jak pak by vypadala Šenovka, kdy by ji KŽC nebylo nákupem zachránilo?!

15.8.2014 Kamenický Šenov

Existovala by vůbec ještě v roce 2014 regionální dráha Česká Kamenice – Kamenický Šenov, kdyby na ní hospodařil dnes již zaniklý Klub přátel lokálky? Ruku na srdce, odpověď asi není těžká. Dráha by byla nejspíše už dávno zrušena, provoz nostalgických vlaků by neexistoval a majetek dráhy by byl pravděpodobně rozebrán a nenechavci rozkraden.

Dovolujeme si čtenářům nabídnout retrospektivně to, co udělalo KŽC na Šenovce za posledních 6 let, aby bylo jasné, kdo je kdo.

Vysekali jsme téměř všechny náletové dřeviny a keře. Pokáceli jsme stromy a větve, které bránily výhledu na vjezdové návěstidlo, opravili jsme 3 propustky (vyzdili, vyčistili od náletů), dále jsme vyčistili řečiště potoků a vodotečí v okolí dráhy, vyčistili jsme zanesené kanálové vpustě a mříže, které byly ucpané a nevyčištěné podle pamětníků od roku 1995, dále jsme vyměnili celkem na 3500 pražců včetně zajištění ručního podbití, doplnili podkladnice, šrouby, srovnali geometrickou i směrovou polohu kolejí, doplnili ukradené části výměnových těles, obnovili jsme asi 35 m kolejí, které v oblouku před 4 lety ukradli zloději kovů (byli dopadeni, odsouzeni a Klausova milost tyto lidi se svých činů osvobodila). Pravidelně se vysekává celá dráha, kropí se herbicidy proti růstu plevelů, pálí se staré větve a prořezy, nádraží v Kamenickém Šenově je upravené a posekané. Na nádražní budově v Kamenickém Šenově jsme nechali udělat nově střechu, aby nezatékalo a stav nádražní budovy se nezhoršoval. Na nádraží jsme dosadili květiny a instalovali název stanice. Na trati se obnovily přejezdy přes polní cesty, dosadily se betonové panely na křížení cest dráha x cesta. Taktéž došlo k zastřešení a opravě střechy přístavby (bývalého muzea), na okna a dveře jsme instalovali bezpečnostní kovové mříže, ostatní vchody do nádraží se zazdily, neboť dráha se nachází v regionu se zvýšenou kriminalitou. Na dráhu jsme dosadili jako iluzi pravidelného provozu 4 mechanická návěstidla (výzisky z trati 200 a 210), tato jsme natřeli a oživili tím prvky na dráze pro fotografy. V neposlední řadě jsme opravili, resp. nově postavili zabezpečení na přejezdu silnice I / 13 v Kamenickém Šenově, kde přejezd při jízdě vlaku už nově standardně bliká. Prostě blikače jsme rozchodili včetně ovládací skříňky a získali platné UTZ-E na zabezpečovačku přejezdu. Taktéž z trati každoročně odstraňujeme cca 10 pytlů odpadků, které posbíráme po trati a zejména v části v České Kamenici v zářezu, kde nám někteří občané na trati vytvářejí skládku. No a po letech se taky důkladně vyčistily prostory nádraží v Kamenickém Šenově, kde pro změnu jsme vyvezli plný valník nepořádků, které jsme tam za léta natahali.

Na trati 901 jezdí nepravidelně pracovní vlaky s pracovními četami, zejména 700-533 + plošinový Res nebo služební pracovní vůz Daa-k 5323. Osobní dopravu zajišťuje M 131.1302, který letos prošel střední opravou a dostal po 7 letech nový lak (lak II), a M 152.0535, který letos evokuje období ukončení provozu v roce 1979.

Tak co, je toho málo nebo hodně, co pracovití členové KŽC, resp. stavební firmy na zakázku, udělali? Místní samosprávy jsou rády, že dráhu provozuje a drážní dopravu na ní zajišťuje právě KŽC a ne jiný subjekt. Stačí se rozhlédnout po vývoji ostatních dopravců, kteří dělají regionální osobní dopravu a může být taky „jasno“.

A tak vás k nám na muzejní lokálku srdečně zveme; čas rychle letí a tak se pojďte svézt na Šenovku dřív, než skončí prázdniny a provoz opět na čas utichne.

Ve fotogalerii přinášíme průřez běžnými prácemi na Šenovce, které probíhají každý rok.

Foto: 394