Tři znovuzprovozněná vozidla KŽC opět zasahují do provozu

23.7.2014 Praha

Hurvínek, prasátko, kocour…..všechna 3 vozidla v důsledku nezvládnuté údržby z let 2012-2013 dopadla tak, že s koncem letní sezony 2013 byly totálně K.O. Bohužel, uplynulá léta jsme v systematické údržbě tato vozidla tak trošku přehlíželi. Ne vše se podaří, ne na všechno byly peníze. To zná asi každý, kdo něco pořádného kdy dělal. Nicméně během zimy 2013/2014 jsme učinili statečné a moudré rozhodnutí: opravit, rozebrat a nechat v dílnách pořádně udělat vše, co mašiny potřebují, aby byly provozně spolehlivé. A nakonec se ukázalo, že se toho v dílnách muselo udělat násobně více, než jsme si mysleli. Ano, i tuto pravdu si říkáme do vlastních řad. A tak jsme se na podzim k situaci postavili čelem a řekli si dost: „i tato vozidla si zaslouží péči v podobě průběžné údržby a oprav, stejně jako nablýskané motoráčky“. Svůj dluh z minulosti vůči těmto strojům jsme tedy během letošní zimy už splatili. Pojďme se podívat podrobněji na to, jak to či ono vozidlo v dílnách přes letošní zimu a jaro omládlo.

Hurvínek M131.1302 se dočkal prakticky generální opravy spojky, opravy kompresoru a celkové údržby a výměny některých provozem opotřebených drobnějších dílů, jako například hadic, ventilů a některých prvků elektroinstalace. Došlo také na demontáž zkorodované palivové nádrže a její náhradě zcela nově vyrobeným kusem. Nejviditelnějším zásahem na hurvínkovi však bylo provedení nového laku ve stejném odstínu a se stejnými popisy, neboť lokální opravy stávajícího laku by působily neesteticky a neměly by smysl. Jako novinku jsme nechali dosadit odpojovač baterií, což šetří jejich kapacitu a prodlužuje životnost. S generálkovaným M 131.1302 se budou moci všichni příznivci opět setkávat na výkonech Kamenického motoráčku. Vozidlo je již v plné síle zabezpečuje provoz do Kamenického Šenova, vybrané pátky střídavě s ř. 810 zajíždí také i do Liberce.

Kocour 740.692-9; lokomotiva potřebovala po podzimních náročných výkonech a po výkonech z předešlých let, kdy jen jezdila, rozsáhlejší provozně-technickou údržbu, takže na vozidle byly kromě úkonů prohlídky v rozsahu MM provedeny i opravy spojené s chlazením – především ovládání žaluzií, větší údržba baterií a na lokomotivě bylo nutné obnovit jízdní profil na podúrovňovém soustruhu. Po opravě je stroj připraven na další výkony v nákladní dopravě, či na pracovních vlacích. V případě mimořádností nebo neschopností bude lokomotiva nasazena na vozbu vlaků 1563/1562.

Posunovací lokomotiva T211.0533, tzv. šenovské modré prasátko, byla po delším odstavení a opravách uvedena znovu do provozuschopného stavu, kdy byla pozornost zaměřena zejména na spalovací motor. Ten již opět pracuje na plný výkon a po výměně všech těsnění je na čistý dvanáctiválec i hezký pohled. Generálka motoru byla nezbytná, neboť po částečném využívání lokomotivy na sklářské lokálce v uplynulých letech došlo k jejímu většímu poškození a lokomotiva se v průběhu doby stala neprovozní. Vyměněny byly dále vlnovce výfuku, silentbloky motoru, pružná hardy spojka a některé další díly, opravena a plně zprovozněna byla elektroinstalace vozidla. Stroj se tak bude moci účastnit života na Šenovské lokálce, kde ho bude kromě pracovních vlaků čekat v letošní sezoně ještě i drobnější oprava některých zbývajících dalších dožívajících komponentů.

Opravy vozidel v objednaném termínu dokončení a v požadované kvalitě provedla Česká lokomotivka v Nymburce. Jsme rádi, že jsme dokázali financovat rozsáhlejší údržbu a opravy těchto 3 nepostradatelných vozidel ve flotile vozidlového parku KŽC, který čítá t.č. 27 kusů.

Foto: Miroslava Bílková