Podbrdský motoráček letos naposledy

16.6.2014 Svinaře

Podbrdský motoráček vyrazí již v neděli 22.6. na svoji tradiční trasu pod Brdy. Letos ovšem naposledy ve stávající trase, neboť obce a města, resp. sdružení Horymír se domnívají, že jim pravidelně jezdící historický vlak nic nepřinese a nechtějí se již podílet na jeho spolufinancování.

Kdo si chce projet trať č. 172 motorovým vozem 830, má letos poslední možnost. Od roku 2015 bude produkt Podbrdský motoráček přetrasován a změněn tak, aby jezdil v místech, kde je o podporu cestovního ruchu zájem, nikoli tam, kde se domnívají, že produkt je zbytečný.

Foto: 384