Šenovka před provozní sezonou hodně prokoukla.

29.5.2014 Česká Kamenice

Po 2 víkendy odpracovali lidé z KŽC, resp. příznivci KŽC stovky hodin brigády za účelem zvelebení sklářské lokálky. Práce se musejí dělat každoročně, neboť boj s přírodou je nekonečný.

Podívejme se na to, co jsme udělali. Tak především došlo k zásadnímu prořezání profilu před vjezdovým návěstidlem do České Kamenice. Když totiž pršelo a stromy se ohnuly dolů, nebylo dobře na návěstidlo vidět. Došlo k pokácení mnoha stromů zasahujících do průjezdného profilu, vysekání a vyřezání náletových keřů a dřevin. Vyčistily se přejezdy, došlo k vytěžení stovek kg štěrku, nánosů a bahna z míst, která mají být čistá, odvodnili jsme příkopy kolem dráhy, kde byla situace nejkritičtější. Současně započaly postřiky proti zeleni.

V celé části trati došlo k prořezání všeho, co hrozilo, že poškodí v budoucnu lak vozidlel. A jsme u toho. Šenovka letos dostane na provoz zcela nová, vyvazovací opravou prohnaná vozidla, která byla poslední léta značně podudržována a zanedbávána. O tom, kterým vozidlům jsme dali z jara šanci, pojednáme v jiné aktualitě.

Na nádraží v Kamenickém Šenově jsme vyvezli velké množství odpadků a zbytečností za léta nastřádaných v objektu. Správci nádraží včetně aktivních členů starajících se o Šenovku se rozhodli, že nechtějí žít mezi odpadky a po letech provedli velký úklid, jehož výsledkem byly 2 plné návěsy vyvezeného nepořádku.

Nádraží je nyní zcela prázdné a hlavně v mezích možností i čisté a připraveno k budování léta slibované, zatím však v technických ani finančních možností nerealizované muzejní expozice. S tou se návštěvníci prvně setkají během roku 2015, čemuž uzpůsobíme i jízdní řády.

Soustavné práce, které provádíme na údržbě dráhy již léta, nesou naštěstí kýžené ovoce v podobě možnosti provozovat sympatická vozidla na krásné trati. Díky tradicím, které se v KŽC v minulosti vytvořili a díky citovému vztahu lidí, kterým není Šenovka lhostejná, i nadále tato dráha žije. Vivat všem, kdo v minulosti i v současnosti přiložili ruku k dílu. Upřímné díky.

Foto: 380