Víte, co všechno dalo KŽC české železnici za 29 let své existence?

17.4.2014 Praha

KŽC vzniklo v roce 1985 a v 29.roce své existence se jedná o nejstarší organizaci a která sdružuje už 29 let přes 200 železničních fanoušků a která přežila jako stálice české železnice různá období a historické milníky. Ostatní subjekty zde byly a nejsou nebo nebyly a zatím jsou. Klub železničních cestovatelů si za chvíli připíše třetí křížek do svých let existence. KŽC je také synonymem pro 2 společnosti, jejichž vlastníci se rozhodli před necelými 10 lety dát železniční nostalgii profesionální punc. Tak 29 příkladů za všechno:

1. 29 zachráněných historických železničních vozidel. Ano, jako první jsme se vrhli do výkupů rušené ř. 830,831. Tato vozidla jsme následně opravili a našli jim nová uplatnění. Ve sbírkách KŽC se taktéž nachází: po 1x zachráněné ř. 851 a 1x 801. 4x přípojné Bixy, 1x Bmx, 2x Daaky,a 1x 749, 1x 740, 1x 721, 2x 700, ex 1x 710 atp. V letech 2005 – 2014 jsme shromáždili muzejní sbírku 29 funkčních železničních vozidel. Ukázali jsme cestu svým následovatelům, jak smysluplně uchovat provozuschopná vozidla pro další generace.

2. Vymysleli jsme a zavedli jsme výletní a nostalgické vlaky. Tedy dnes již legendární „motoráčky“.Rozjezdili jsme provoz tzv. polopravidlně jezdících vlaků. Definovali jsme zcela nový segment trhu, který si našel v nejširší veřejnosti své trvalé zákazníky. Ostatní jsme inspirovali, jak se to má dělat a tak vznikly např. kopie našich projektů na Doupovsku, na tzv. Švestkové dráze, Kozí dráze, ale i nevydařené pokusy o podobné projekty např. do Jemnice atp. Někdo to uměl dotáhnout dále, jiný zůstal jen u teorie. V každém případě jsme rádi, že máme následovatele.

3. Z know-how členů KŽC vzniklo projížděčství tratí. Z naší líhně pochází většina projížděčů, šotoušů a lidí, kterým navždy fascinovalo projíždění tratí. Máme jako jediní mezinárodní partnerství a kontakty na úrovni evropských šotoakcí. Tyto sami pro kolegy ze zahraničí léta pořádáme. Z našich řad a inspirace pocházejí lidé, kteří později vytvořili Atlas drah ČR atp. Máme metodiku pro projíždění tratí, kterou jsme vymysleli v polovině 80.-let 20.století. Dodnes je platná a zajímavá pro stovky následovatelů.

4. Vlečkaření, jízdy po vlečkách. V 90.-tých letech minulého století jsme přišli s projekty projíždění vleček. Byli jsme první např. v projíždění vleček, jako jsou uhelné pánve, doly, jaderné elektrárny nebo různé zajímavé strojírenské podniky.

5. Záchrana železničních tratí před rušením. Zatímco většina ostatních spolků, majitelů vozidel nebo dopravců v letech temna (2010-2012) mlčela, kdy MD ČR, resp. SŽDC a DU úpěnlivě se snažili zmenšit železniční síť, bylo zde pár statečných a znalých subjektů, kteří se nebáli. Zatímco ostatní stáli za bukem a vyčuhovali málokdy ven, KŽC se bilo jako lvi ve správních řízeních za existenci x-tratí. Máme za sebou takové výsledky, jako např. udržení provozu na tracích 113, 096, 013, 312 atp.

6. Svatební vlaky, narozeninové vlaky, párty vlaky. Definovali jsme nový segment trhu nostalgie, který na železnici nebyl. Rozvinuli jsme vlaky, které jako neveřejné osobní začali jezdit pro různé objednatele – fyzické a právnické osoby. Ukázalo se, že jde o smysluplný počin.

7. Vlak ne jako dopravní prostředek, ale jako samotný cíl cesty. Zcela originální myšlenka vzniklá mezi členy KŽC povznesená do profesionální úrovně poznamenala koncem nultých let tohoto století nebývalý nárůst zájmu o zájezdové vlaky na klíč. Jako lídr trhu tuto myšlenku pečlivě uchováváme a snažíme se ji nepokazit. Tedy do vlaku se taky může chodit jako do cíle samotného.

8. Organizovanost železničních fanoušků má smysl! Průměrný počet členů za 29 let naší činnosti nepoklesl dlouhodobě pod 200. Máme stabilně kolem +/- 200 členů, organizovaných železničních fanoušků, kterým nabízíme zajímavé a neokoukané akce. Kdyby tomu tak nebylo, nebyly bychom jako KŽC největším železničním zájmovým sdružením v ČR.

9. Barový vůz Bixovna, první pořádná hospoda na kolejích ve voze ř. Bix. Dokázali jsme, že nasazováním barového vozu do pravidelně jezdících souprav se cestující rádi vracejí do výletních vlaků, neboť touží po pohodlí a po něčem originálním. Tak jsme jim to nabídli. Máme x-následovatelů, kteří se Bixovnou inspirovali nebo koncept Bixovny prostě jen obšlehli.

10. Bixeum – železniční muzeum ve vagoně. Postavili jsme v Bixu muzeum podřipských a středohorských lokálek. Toto muzeum na kolejích je běžně nasazeno v provozu a tím prospíváme propagaci železnice mezi nejširší veřejností, která má povětšinou o železnici kvůli práci novinářů nádech negace. I když v oblasti Českého Středohoří působí více subjektů, žádný z nich nenapadlo přinést do kraje muzejní vůz s trvalou muzejní expozicí mapující vývoj železnice v dané oblasti.

11. Šenovka – fungující muzejní regionální dráha. Příklad z roku 2007 ukazuje, že dráha, kterou v nájmu provozoval Klub přátel lokálky a přivedl ji do kytek, jíž následně za peníze odkoupil a vysoutěžil KŽC, má smysl a že se v rukách nového majitele pomalu rozvíjí a že KŽC vrátil na dráhu pravidelný muzejní provoz, který před vstupem KŽC na trati skomíral.

12. Poznatek, že železniční vozidla se kupují a smysluplně se pak provozují. Svým postojem a praktickými výsledky dáváme příklady toho, že s vozidly se nekšeftuje, ale rozumně podniká. Že se vozidla nevydrží, tedy nezískají tak, že jsou tzv. ničí, pak si s nimi někdo jezdí, schová pod střechu a za pár let je prohlásí za svoje nebo si je prostě jen tak zapřáhne a zcizí.

13. Kvalita služeb s přidanou hodnotou zaujme zákazníka. To není fráze, to je fakt. Ten pak železnici vnímá pozitivně, vrací se a má ji rád. K novinářským antikapaním typu, že železnice je zastaralá a špinavá přichází naopak prvek, že železnice je zajímavá a romantická. Pro výletní vlaky optimální propojení marketingového působení produktem na zákazníka, cestujícího.

14. Důkaz toho, že i provozně levnými a nesmrtelnými 810 lze zajišťovat solidní dopravní obslužnost. Objednatelé čím dále více chápou, že předražená modernizovaná vozidla nejsou tím, co nadchne. Buď levnější vozidlo a častější provoz, nebo drahé vozidlo, které jede málo.

15. Heritage trains – pravidelně jezdící nostalgický vlak v rámci integrovaného dopravního systému. Provozem Pražského motoráčku se prokázalo, že tento plní nejen funkci vlaku na výlet, ale je zapojen i do dopravní obsluhy území po Praze a po vlaku je trvale vysoká poptávka. Pozitivní ozvláštnění segmentu!

16. Sněžnický motoráček – ukázka příkladu záchrany provozu na tratích, které byly opuštěny. Návrat života a společenské poptávky po železnici. Nabízíme historické vlaky jako příležitost pro komunální politiku lidem pro lidi, jak přiblížit lidem železnici jako celek.

17. Profesionalizace a specializace železniční nostalgie. Dokázali jsme, že dělají-li se věci poctivě a čestně, lze železniční nostalgii profesionálně provozovat a tak ji i udržet. A každý účastník trhu se specializuje na něco trošku jiného. To je dobře. Bez toho bychom se stali jen sběrateli vozidel a časem vlastníky tun železa a kovů, o něž by projevil zájem leda tak kovošrot. Je nabíledni, že bez profi znalostí a obecné slušnosti v obchodním jednání nelze dlouhodobě nostalgii udržet.

18. Průnik nostalgie do zahraničí. Dokázali jsme exportovat českou železniční nostalgii za hranice ČR. např. 2004 jsme objeli vnější hranice ČR Polskem, v roce 2010 jsme objížděli vnější hranice ČR Rakouskem, v roce 2012 jsme se podívali do Německa, v roce 2013 na Slovensko atp.

19. Soustředění IQ lidí v týmu. Dali jsme nostalgii zkušenost, že výlučně s kvalitními lidmi ve vedení firmy lze dosahovat dalších cílů, met a výkonů, které ocení objednatelé, zákazníci a zejména vozidla samá, neboť pro ně jejich udržení v provozu je současně i tím nejlepším lékem na dlouhověkost.
20. Generální opravou, resp. vyvazovací opravou jsme dali šanci na zcela nový „posmrtný“ život řadě totálně neprovozním strojům odsouzeným na „železniční smrt“: 851-008, 831-168, 830-180, 831-117, 830-124, 830-056, 801-302, 721-532, 749-259, všechny Bixy, Bmx. Všechna tato vozidla byla K.O. a cílenými investicemi a dobrým hospodařením jsme jim dali jako noví vlastníci šanci žít. Zgruntu žít. K.O. přetvořené na O.K.

21. Vedeme mládež, staráme se o dorost. Pomohli jsme Domu dětí a mládeže založit kroužek pro mladé dopraváky, resp. pro mladé železničáře.

22. Před 14 lety jsme uvedli na trh produkty Dovolená s motoráčkem a Víkend s motoráčkem. Historicky napříč trhem stále populární železniční výlety (víkendy, dovolené), které doposud trvají a neskončili. Dosud bez konkurenčních napodobovačů či následovatelů. A zákaznicky úspěšné věci prospívající železnici jako celku.

23. Soutěže o mistrovské železniční tituly. Stále táhnou soutěže o projeté tratě, členům i nečlenům KŽC. Zodpovědně se hlásíme k udržení tradice.

24. Burzy s železniční tématikou. Před více jak 25 lety jsme vymysleli a začali v LD Praha střed pořádat železniční burzy – výměnná setkání. Dodnes tyto burzy pořádáme. Z naší činnosti vychází ideově např. skupina kolegů z Pragaomodelu, kteří započali pořádat stejné kulturní akce jako my.

25. Dáváme práci desítkám lidi v provozních funkcích, dáváme práci českým a slovenským ŽOSkám. Vytvořili jsme několik desítek nových pracovních míst. Současně stimulujeme svými zakázkami firmy, které se živí železničním opravárenstvím.

26. Jsme jeden z mála českých dopravců, který není zadlužený, na pokraji pomyslné propasti či dopravce, který hospodaří v červených číslech!

27. Pro zahraniční objednatele jsme důvěryhodným subjektem. Na poptávky umíme reagovat ihned, v 5 světových jazycích a umíme železniční služby nabídnout na klíč. Tím, že vozidla vlastníme, máme vlastní licenci a jsme dopravcem, nemusíme nic nakupovat, přeprodávat nebo jinak flikovat, tudíž umíme službu nabídnout v reálném čase a běžně ve většině světových jazycích. Tím zvyšujeme náskok před konkurencí. Je to inovační trend, který produkujeme sami ze sebe.

28. Pomáháme formulovat a zkušenostmi z praktického života české železniční legislativě. Jako členové různých komisí a poradních sborů konzultujeme a pomáháme tvořit budoucí podmínky pro provozování dráhy a pro provozování drážní dopravě v této zemi.

29. Víme, kdo jsme, co chceme, co děláme dobře a co nám nejde, víme kam kráčíme. Máme už 29 let jasnou vize, perfektní misi a svoje nezaměnitelné místo na české železnici. Udržujeme si náskok.

Tak víte, co KŽC za 29 let existence na české železnici jí samé dalo?

Foto: 372