KŽC na návštěvě u AWT

14.4.2014 Ostrava

Ve dnech 22.-23.3.2014 se navštívil motorák 831-117 vlečkovou síť OKD-Doprava v Ostravsko-karvinském revíru, kterou jsme celou projeli vyjma části původní Košicko-bohumínské dráhy před Loukami nad Olší.

Druhý den motorák jel na důl Paskov a důl Staříč. Na palubě zvl.vlaku bylo přítomno 66 platících cestujících. Jako přídavek všichni ocenili projetí regionální dráhy do Karviné-města a spojku Závada – Koukolná.

Foto: Harald Schulz