T 478.2065 aneb zamráča 749-259 dostala šanci!

31.3.2014 Dolní Lipka

Do vozidlového parku jsme zařadili novou řadu hnacího vozidla, jíž jistě bude u KŽC dobře. První výkony lokomotiva absolvovala 29.3. mezi Šumperkem, Hanušovicemi a Dolní Lipkou na výkonu Sněžnický motoráček.

Naše lokomotiva 749 po celý svůj aktivní život sloužila nejprve jako T.478.2065 v provozní jednotce Lipová lázně, později přeznačená na 752-065-3 a v roce 1995 byla odeslána na přestavbu na řadu 749 do CZ Loko, kde se z ní stala 749-259. Po rekonstrukci se vrátila do DKV Olomouc a sloužila více méně v osobní dopravě na výkonech zajišťovaných depem Olomouc, resp. Šumperk.

Po jejím zrušení a vyřazení ze stavu ČD přešel stroj už jako muzejní exponát ke KŽC. U KŽC prodělal jako většina strojů tohoto majitele větší dílenskou opravu a prošel základní údržbou. Ex 259 tedy už bude trvale dělat radost na výkonech železniční nostalgie široké veřejnosti obdivovatelů této elegantní motorové legendy. Lokomotiva bude deponována v depu KŽC v Lysé nad Labem a bude zabezpečovat výkony zejména na zvláštních vlacích, které KŽC Doprava vypravuje a občas zasáhne i do vozby Posázvského motoráčku.