I KŽC prochází personálními změnami

3.3.2014 Praha

V řadách KŽC Doprava, s.r.o. došlo na přelomu let 2013 a 2014 k významnějším personálním změnám a to jak mezi strojvedoucími, vlakvedoucími a mechaniky oprav a údržby, tak i ve vlastním managementu, který se více přizpůsobil potřebám středně velkého dopravce.

Změny v našich řadách byly vyvolány zejména růstem společnosti; jednak jsme posílili naše řady o uznávané odborníky a mladé lidi, abychom včas podchytili generační problém, druhak nás požádali o uvolnění ti, kteří nechtěli nadále v KŽC pracovat (z významnějších tváří minulého KŽC např. Pavel Kříž) anebo zmizeli ti, kteří naopak sami zaostávali s výsledky a kvalitou a to buď nízkým pracovním nasazením anebo slabým pracovním tempem. Asi ¼ lidí je nových a ¼ původních lidí odešla nebo jsme se s nimi rozloučili sami. Přirozený personální vývoj. O možnost práce u stabilního dopravce stojí čím dál více lidí.

Novou tváří KŽC Doprava je ve funkci zástupce ředitele, Bc. Jan Hruška, ex provozní ředitel jihočeských úzkokolejek. Společnost KŽC Doprava nově řídí tedy vrcholově 2 lidé: Bohumil Augusta a Jan Hruška. Spojením znalostí, umu, know-how obou osobností majících k sobě blízko společným tahem na branku, vzniká v platformě KŽC silné zázemí pro stabilní a efektivní fungování skupiny KŽC na dopravním trhu v ČR. Jan Hruška vede úsek dopravy, provozu, legislativy a techniky, Bohumilu Augustovi zůstává úsek obchodu, ekonomiky, strategie, personalistiky a koncepcí. Náměstkem ředitele se nově stal ing. Aleš Svoboda, který bude odpovědný za dopravní agendu, dispečerování výkonů a lidí a za realizaci dopravních projektů a na technického náměstka postoupil Jan Fukala, který odpovídá za údržbu vozidel a jejich provoz. Taktéž novou tváří je ekonomka Milena Kubelková, která má na starosti m.j. ekonomicko-obchodní agendu, sekretariát a personální záležitosti a taktéž vykonává funkci sekretářky řediteli firmy. Nově nastoupil vedoucí oddělení údržby a oprav Vojtěch Bezouška, který bude mistrovat týmu opravářů vozidel. Péči o vozidla, jejich provozuschopnost a starost o ně věnujeme dlouhodobě vysokou pozornost. Kateřina Augustová jako náměstkyně pro projektová řízení i nadále odpovídá za grantovou politiku, dotační tituly, ministerské a příp. evropské peníze a controlling. Šenovskou lokálku nově bude spravovat, hlídat a život kolem ní organizovat Petr Žáček z České Kamenice poté, co původní gestor lokálky přestal mít o trať zájem, čímž se dosáhne efektu, že místní lidé kolem Šenovky budou mít takříkajíc lokálku patriotisticky pod svoji správou.

Foto: 365