Rozhovor s ředitelem KŽC Doprava

16.1.2014 Praha

Rozhovor s šéfem KŽC o roku 2014 a nejen o něm

Pane řediteli, jak se vede KŽC Doprava v 9. roce své existence?

Stabilizovaně. Máme slušnou práci a dostatek výkonů, zajímavá vozidla, poctivé a výkonné zaměstnance. Dáváme 55 lidem zajímavou práci. U nás se chodí do práce, aby si lidi vydělali a k tomu dělali něco smysluplného, co jim přináší radost a co je baví, zatímco u jiných subjektů se často chodí do práce utrácet to, co v jiném zaměstnání zaměstnanci přes týden vydělali.

Proslýchá se, že KŽCD prochází personálními změnami?

Ano, to je pravda. Každá firma se vyvíjí. My jsme během pár let skočili ze skupinky fandů a provozních pracovníků z jednotek lidí na 50 lidí. Jsme dnes již standardně fungující firmou. Procesy u nás fungují, nelze nás již dávno srovnávat s firmičkami, co mají 3 lokomotivy a 5 důchodců, kteří je leští. Někteří lidé odešli, někteří přicházejí. Tým se obměňuje. Zejména mohutně nabíráme nové lidi do provozních profesí a do dělnických profesí. Jako jedni z mála v době krize vytváříme nová pracovní místa. Úctyhodné, ne? Management i administrativa prochází také změnami. Majitel společnosti, který nese know-how a je duchovním otcem většiny aktivit, posílil svůj obchodní podíl nově na 90%, aby garantoval stabilitu a ekonomickou rovnováhu všech aktivit. Jestli to čtenáře našich stránek také zajímá, tak mohu prozradit, že k 1. 3. 2014 představíme novou organizační strukturu i nové tváře. Současně s tím představíme po 2 letech zcela aktuální web i nový rozsah železniční dopravy na železnici, který zajišťujeme.

Co situace na trhu; v jaké kondici je KŽCD. Hovoří se o tom, že dost dopravců a spolků je ve velkých finančních potížích, že končí nebo musejí být prodáni nebo prostě, že to neumějí?

Ano, to se proslýchá správně. Já také v kuloárech leccos slyšel. Neumím rozlišit drby a pravdu. Obecně se očekává, že letos padnou na ústa asi 4 společnosti, protože to to holt nemysleli poctivě od počátku. Počkejme si na vývoj. Všichni budou překvapení. Ne všechny společnosti však od začátku byly vedeny svými manažery a vlastníky tak čistě a transparentně, jak se sluší a patří. Např. v tom, že jakž takž zavedené firmy byly pokládány za důstojné a slušné včetně jejich představitelů. No a myslím si, že skutečnost ukáže, že tomu je naopak. A že tito nikdy takoví nebyli, jen kolem sebe vytvořili takovou marketingovou bublinu, kterou jim „trh sežral“. O KŽCD se často na úrovni společenské spodiny spekulovalo jako o společnosti zkažené a špatné. A bude to přesně naopak. Ti, u nichž se to nečekalo, takoví mohou být a my, o kterých se to předpovídalo, takoví nebudeme. Je zajímavě pitoreskní ten vývoj pozorovat. Mám za to, že se ukáže, že ta slušnost, důstojnost a pravdivost se u KŽCD fakt nachází. Mnoha lidem ale padnou lety zakonzervované mýty a ideály o tom, kdo je vlastně kdo a budou mít těžké morální vyrovnávání se s pravdou, jak to vlastně dlouho bylo a je. Zrna se budou oddělovat od plev.

A když jsme u těch „kuloárních informací“, KŽCD nemá finanční potíže, jako ti, o nichž je to „veřejným tajemstvím“?

Ne, nemá. KŽCD nikdy neměl finanční potíže. Všem a ve lhůtě splatnosti jsme vždy všechno zaplatili. A včas. Taky jsme na to hrdí. Jsou společnosti, kterým odmítají vozit naftu, nám se dodavatelé o dlouhodobé dodávání nafty přímo perou. My totiž vždy hospodaříme tak, že to, co máme a to co děláme, tak na to máme finanční krytí. Hospodaříme trvale v černých číslech. Máme na provoz, na investice, na výplaty. Taky se k nám hlásí a valí zaměstnanci od jiných železničních subjektů. Bereme ale jen ty, kteří umí opravdu makat a mají výsledky; ty, kteří jsou osobnostmi a mají za sebou prokazatelné pracovní výsledky. A rozcházíme se s těmi, kteří si pletou KŽCD se zaopatřovacím ústavem. Jsme dopravce, který je orientován na výkon na skutečné železnici, její provoz, na dopravu, na údržbu vozidel, na zakázky pro zákazníky, kterým přinášíme přidanou hodnotu.

A na co nejste orientováni?

Např. na marketing, různá prohlášení, tiskové konference, komparaci nebo zprostředkování informací odjinud, atp. Všimněte si, že PR a marketing máme špatný. To nám moc nejde. Nemáme na to čas. Místo toho makáme na vozidlech, na výkonech, na opravách a údržbě. Prostě na provozu.

Co velká výběrová řízení, která MD ČR připravuje. Kvůli nim vzniklo x-nových firem a v souvislosti s tímto se o KŽCD nikdy nemluvilo?

To není naše parketa; tento boj přenecháváme jiným. Naše cíle jsou prosté a jiné. My s nikým nechceme bojovat, my doplňujeme a rozvíjíme železniční dopravu tam, kde národní dopravce, České dráhy, nemají objednávku veřejné dopravy a snažíme se i nadále udržovat provoz na železniční síti i v místech, kde to není a priori ziskový kšeft. Vytvořili jsme v ČR koncept polopravidelného provozu nově nazývaný „nostalgické a výletní vlaky“, který funguje. Ostatní se inspirují a tento koncept rozvíjejí.

Co chcete dělat dále? Na co se zaměřujete?

Chceme udržet provoz v rozsahu, který máme. To nám stačí. Další růst není nutný. Udržet v provozu vozidla, dát zaměstnancům jistoty na léta dopředu. Dělat opravdovou železnici a poctivě. Nerozebrat to. Dokud to totiž bude lidi bavit, tak to bude radost. Taktéž suplujeme výkony muzejních institucí v oblasti železnice speciálně k tomu zřízených, aby se staraly o vozidla. Děláme to za soukromý kapitál za ně. Zachraňovat vozidla, tato opravovat a pro potěšení všech je následně nasazovat znovu do provozu, to je to, co nás baví a zajímá.

Jak vnímáte uplynulý rok 2013?

Jako podstatný a přelomový rok. Podařilo se nám zrenovovat a zachránit nová muzejní vozidla i vozidla běžně k provozním výkonům používaná. Uvnitř firmy se prvně významně oddělilo to zdravé a životaschopné od toho protikladného a během povodní jsme dokázali ze dne na den rozjezdit městskou linku S 31 do Čakovic, na podzim jsme rozjezdili zkušební provoz nové městské linky S 34 v Praze. Zachránili jsme a nechali kompletně opravit 4 vozy ř. 810, které jsme uzpůsobili pro pravidelné výkony a zmodernizovali je. Vozidla ř. 810 ze sítě SŽDC rychle mizí a tak paradoxně možná zase my uchováme právě tato typicky česká vozidla, která budou za 10-15 let už taky muzejní pro budoucí generace. Rok 2013 patřil historicky v dějinách KŽC k roku nejvyšších investic v řádu 8 místních čísel a nyní to musíme do dalších let ustát a dokázat, že „jsme hodni“.

Co Klub železničních cestovatelů?

Klub koexistuje ve skupině 3 subjektů KŽC a daří se mu. Jak jinak si zdůvodnit, že máme trvale přes 200 členů? Existuje na železnici jiný klub nebo občanské sdružení, který má přes 200 členů a existuje už 30 let, aniž se pohádal, rozpadnul nebo zaniknul? Neznám ho. Tím se také odlišujeme. Dlouhodobě nabízíme občanské veřejnosti zajímavé akce, a proto jsou lidé u nás organizováni. To jsou „dobré body“, ne?. Tak nově např. pražská omladina, která je přezdívána jako kindršotouši nebo kindrfotošotouši usiluje o pozice v KŽC, protože jim to přijde zajímavé a smysluplné. Chodí za námi a říkají, že mají plné zuby věčně okoukaných stejných muzeí, vlaků atp. a že chtějí něco zajímavého. Tak jim poskytneme platformu, neboť tzv. „dozráli“. Nebo na Moravě, obrací se na nás různí slušní lidé kolem nostalgie z řad fandů s tím, že by KŽC taky mohlo působit na Moravě, aby se tam něco dělo. Jenže zase KŽC nemůžeme být všude aktivně provozně přítomné. Další členové přibývají např. tím, že děláme zajímavé akce v celé ČR i v blízkém zahraničí a co je podstatné, našimi vlastními muzejními vozidly! To lidi prostě baví a chtějí být součástí něčeho úžasného a zajímavého, co se tu tvoří. Na železniční zajímavosti do ciziny jsou fandové od nás ale voženi tu a tam autobusy. My toto překonáváme a zajedeme do ciziny nostalgickým vlakem. Není to úžasné? A platforma občanského sdružení (nově spolku) zde pro to existuje.

Ptal se a rozhovor s ředitelem KŽC Doprava na prahu nového roku 2014 vedl tajemník Klubu železničních cestovatelů, Marek Svoboda

Titulní fotka: Souprava ve složení 831-183+Bix+Bix+831-212 odpočívá v noci v žst. Praha hl.n. a čeká na svůj výkon dne 6.12.2013.

Foto: Lukáš Gutkais