Vyjádření KŽC k letáčkům výměnných setkání

28.7.2009 Praha

Před časem byl KŽC ze strany pana M.V. (email je znám) nařknut, že užívá fotografie na svých plakátech, které jsou jeho. A byla přiložena fotka plakátu vylepeného v žst. Milostín. Po prověření zmiňovaného plakátu se vyjádřila agentura RHA, která zajišťuje komunikaci KŽC: Jedná se o omyl, předmětná fotka je na letáku, propagující burzy v Opletalově ulici, tudíž nepochází z dílny KŽC.

"Pokud se jedná o oficiální komunikaci KŽC, schválenou klientem (tedy KŽC); vizuály obsahují loga či další prvky jednotné grafické identity, případně slogany a na tyto materiály používáme fotky z archivu KŽC či díla s vědomím jejich autorů" vysvětlil Roman Hrůza, šéf agentury RHA.

Z přiložených fotografií vyplývá, že se jedná o "lidovou tvořivost" patrně osoby, která na výměnných setkáních prodává a samostatně takto zviditelňuje termíny burz pro ostatní zájemce. Trnem v oku je fotografie na letáčku burz v Opletalově ulici, tudíž ani nejde o akci KŽC.

"Při této příležitosti bychom rádi apelovali na všechny slušné fotografy, že jízdy hezkých a historicky cenných souprav věrných provozní podobě minulého století stojí nemalé finanční prostředky, čas a úsilí těch, kdo se o vozidla starají a provozují. Proto KŽC dlouhodobě volá po symbolickém spolupodílení se fotografů na provozu vlaků finančním příspěvkem ve formě fotopasů, který lze pořídit ke každé zvláštní jízdě historických vozidel," připomněl Mgr. Bohumil Augusta symbolické gesto všem fotografům, kteří tak mohou podpořit provoz těchto strojů.

Foto: 36