Bmx znovu v provozu

21.12.2013 Prostějov

Dne 20.12..2013 byl vypraven zvl. spěšný vlak v trase Prostějov – Hrubá Voda a zpět ve složení M.262.1117 + Bmx 029. Bmx prošel servisem a provozním ošetřením a vydal se po 2,5 leté odmlce opět na výkonech dopravce KŽC Doprava do pravidelné služby. Jako první výkon po dílnách posloužil na výkonu na střední Moravě. Bmx byl po zásluze obdivován jak železničními fandy, tak nahodilými cestujícími. Taková provozní iluze běžně k vidění v půlce 90.let mezi Brnem a Ivančicemi (Oslavany).

Cestující vyslovovali opakovaně slova uznání ve věci oživení nostalgie na Moravě např. tímto vlakem, takže to budeme brát jako „svazácký závazek“ a budeme se snažit vyhledávat více zakázek na Moravě, kde je železniční nostalgický život oproti Čechám chtě nechtě chudší.

Jak je zřejmé, myslíme trvale i na přípojné vozy. Nyní si zasloužil péči a peníze vůz Bmx. Prvním výkonem Bmxu na neveřejném osobním vlaku bude na konci března 2014 na Setkání KŽC v Ostravě, kdy soupravou ve složení 831-117+Bmx 029+831-168 budeme 3 dny projíždět vlečky společnosti AWT v Ostravsko-karvinském revíru, ale nejen tam. Součástí jízd bude i projíždění jiných vleček, než jen vleček AWT. Můžete se těšit a hlásit se k účasti na 3-denním víkendovém setkání železničních fandů v Ostravě zaštítěného tradicí Klubu železničních cestovatelů.

Jak fotky dokazují, nejen Bmx, ale i 831 byly pořádně plné. Noční snímky pocházejí ze stanic Prostějov a Olomouc hl.n.

Foto: 357