Ústecký hejtman probouzí ospalé lokálky na severu Čech

12.12.2013 Ústí nad Labem

Dne 9.12.2013 hostila souprava 831+Bix+RBix+831 vzácnou návštěvu. Hejtman Ústeckého kraje, p. Bubeníček využil možnosti seznámit se s provozem na málo vytížených tratích v Ústeckém kraji formou jízdy po některých tratích, kde není pravidelně objednávána doprava Krajským úřadem. Diskutovalo se nad tratěmi, kde je realizován tzv. polopravidelný provoz nostalgických vlaků.

Na palubě vlaku probíhala pracovní porada, odborná diskuse i přátelská setkání odborníků z Krajského úřadu Ústeckého kraje, odborné veřejnosti a zástupců destinačních agentur Ústeckého kraje, kteří se prakticky zamýšleli nad budoucností železniční dopravy v Ústeckém kraji. Vlak si střihnul trasu Ústí n.L. západ – Lovosice – Čížkovice – Obrnice – Bílina – Ústí n.L. západ – Litoměřice městě – Štětí – Mělník – Lysá n.L. V dopravně Libčeves byl zajištěn teplý guláš, který se servíroval z vojenské polní kuchyně. Tím došlo k oživení kdysi čilého dopravního ruchu v Libčevsi.

Ústecký kraj má v úmyslu od roku 2015 systémově objednávat dopravu na tratích s potenciálem pro regionální turistickou dopravu. Je to dobrá zpráva pro všechny: pro cestující, turisty, občany, dopravce a také pro organizaci SŽDC. Více zde: http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1679493&p1=84858

SŽDC totiž v minulých letech na většině tratí, kde není denní provoz, snížila stupeň zabezpečení přejezdů; na tratích vybavených přejezdovým zabezpečovacím zařízením, je toto vypnuté z činnosti a všechny vlaky musí přes přejezdy 10 km/h, čímž dochází k újmám na straně dopravců. Dále neprovádí sekání dřevin a zeleně, na většině tratí je špatný průjezdný profil a nevhodné rozhledové poměry na přejezdech. SŽDC bude mít pravděpodobně možnost nově řádně a správně plnit povinnosti vlastníka dráhy ve smyslu zák. 266/1995 Sb., §20,21 a hlavně povinnosti provozovatele dráhy dle §22,23 zák.266/1995 Sb., neboť tyto povinnosti plní na tratích s malým provozem t.č. velmi liknavě. Takže příležitost k nápravě, aniž bude organizaci SŽDC k tomu vyzývat Drážní úřad ve správních řízení, budou mít.

Všichni přítomní představitelé Ústeckého kraje v čele s hejtmanem ocenili pěknout 4-vozovou soupravu „dvaašedesátek“, dobré zázemí barového vozu Bixovna a vynikajícího pohoštění zajištěného provozním Bixovny p. Gutkaisem, který ukázal, jaképak možnosti kvalitního pohoštění Bixovna nabízí.

Titulní fotka: „v žst. Ústí n.L. západ je připravena k odjezdu souprava zvl. vlaku směr švestková dráha v podání vozidel 831-212 a 831-183 dopravce KŽC Doprava“

Foto: 355