Letohradský železniční klub oceňuje činnost KŽC

8.12.2013 Lethrad

Přišel nám milý a pěkný mail od zástupce LŽK. Přetiskujeme v celém znění.

Pěkný den přeji

Občas, tak jako dnes, si otevřu Vaše stránky KŽC, a že už dvacet let pracuji v dopravě, tak mi není jedno, kam se tento sektor ubírá. Jistě již do stavu alarmujícího se dostává situace kolem kamionové dopravy a automobilové dopravy vůbec, která, byť slouží též ku potřebám nás všech, ale na druhé straně obtěžuje nás už opravdu všude. Na druhé straně patří velký dík Vašim společnostem KŽC, které se už přes 20 let zpět snaží vhodně doplňovat železniční aktivity a provoz tam, kde to už pro národního dopravce ČD nebylo zajímavé nebo nechtěli. Já se stavím za snahy o využívání naší železniční sítě namísto jejího ukracování, rušení a Vaše společnost je pro návrat života na regionální tratě vzorným příkladem.

Četl jsem právě pojednání o postojích kandidujících politiků k problematice ,,kamiony versus mýtný systém", o jejich postojích k zátěži silnic nižších tříd a obcí kamionovou dopravou, která takto objíždí mýtný systém, s čímž se dalo automaticky počítat. Naproti tomu zcela nepochopitelná je politika státu, státního správce kolejí SŽDC, kteří, jakoby neměli zájem nejen udržet, ale vůbec zpět přitáhnout přepravy na koleje před 1.1. 2013. Po tomto datu, až když už se před tím zdály neufinancovatelné jednotlivé vozové zásilky, výletní vlaky na regionálních tratích též byly ze strany SŽDC poplatky znemožňovány, k jistému snížení ceny za dopravní cestu došlo. Ale položme si otázku, proč to muselo dojít na tuto hranu, proč už to nešlo dávno před tím? Naproti tomu se na SŽDC přemýšlelo, která nakládková kolej se v rámci modernizace koridorových tratí zruší, na ČD Cargu zase, v které stanici vyhlásí ,,Zákaz nakládky" a kamionoví dopravci se mohli jen radovat. Jednotlivé vozové zásilky jsou přímou alternativou kamionové dopravy a k jejich nakládce a vykládce je třeba nejen zachovat každý nakládkový a vykládkový bod ve stanicích a nákladištích naší železniční sítě samozřejmě včetně vleček, ale směrovat uvažování těch, kteří mají slovo v územním rozhodování, kde se bude stavět průmyslová zóna, aby se tak snažili činit právě při vedlejších, málo využívaných železničních tratích, které pro osobní dopravu bývají v docházkové vzdálenosti dále od center měst a obcí, aby samozřejmě tyto tratě mohly být do průmyslových zón zapojeny. To by v samém důsledku mohlo posílit osobní dopravu k těmto možnostem zaměstnání. Jelikož ale toto uvažování je proti mysli silniční lobby a mnoha politiků, na které je napojená, je na řadě spojení se a zvýšení tlaku v tomto ze strany ekologických organizací a intenzívní osvěty ve společnosti obecně. A jak jsem sledoval postoje oslovených politiků před volbami k řešení výše popisovaného, jejich snaha k podpoře železniční dopravy není žádná nebo je jen ve slovních proklamacích.

Právě, chceme-li ulehčit silniční síti, nesmíme naproti tomu dopustit ukracování naší železniční sítě, naším úkolem je směrovat naše smýšlení, jak ji zase využít a dobře ji zapojovat zpět do ekonomiky.

Blíží se nám konec roku, já jako občan bych Vám chtěl poděkovat za Vaši činnost ve smyslu doplňování a zpestřování života na železnici. Už delší dobu plánuji výlet s nějakým Vaším víkendovým motoráčkem, kde běžně vlaky už nejezdí. Tak nezbývá, než do toho Nového roku 2014 Vám popřát hodně zdaru a šťastných vlakových kilometrů.

S pozdravem

Petr Vítek, Letohradský železniční klub