V soutěži firma roku 2013 byla oceněna železnice a nostalgie!

20.10.2013 Praha

„Železnice v podání nostalgie a muzejnictví“ byla oceněna v soutěži firma roku 2013! Dne 15.10. převzal z rukou pořadatelů ředitel KŽC Doprava hned 2 ceny. 1.cena byla „firma roku – podnikatel roku“ - místo č. 3 pro KŽC Doprava a vzápětí jsme zvítězili a získali 1.místo „nejodpovědnější firma roku 2013“. Šlo nyní o krajské kola (Praha + Středočeský kraj). 4.12. pak bude celostátní soutěž ze všech krajů. Do soutěže nás nominovala společnost Vodafone, a.s. za příkladné obchodní chování a 100% platební morálku.

Citujme slova zástupce spolupořádající společnosti Vodafone: „Firma pomohla odborným a aktivním přístupem zabránit zrušení 23 regionálních železničních tratí, a přispívá tak k ochraně hodnot dědictví starého i přes 170 let. Za své peníze KŽC restauruje staré lokomotivy i jinou techniku a zpřístupňuje ji veřejnosti, doplňuje činnost technických muzeí a působí jako mecenáš technického umění za soukromé peníze. Jakožto železniční dopravce je vůči životnímu prostředí navíc šetrnější než silniční doprava,“ uvedl Jan Štěpánek ze společnosti Vodafone Czech Republic.

Jsme rádi, že obor železnice a zejména její část nostalgie byl takto vyzdvihnut a zviditelněn. Zaznělo to vícekrát při slavnostní části galavečeru. V rozpravě o finalistovi m.j. zaznělo, že společnosti KŽC Doprava byla oceněna za férové a čestné podnikání bez dluhů (což je v našem oboru vzácné); dále bylo uvedeno, že jsme vznikli jako ryze česká firma na zelené louce, vše, co jsme vybudovali, toho jsme dosáhli poctivou prací, nadáním, chytrostí, odborností a talentem 2 lídrů KŽC. KŽC nemá za zády zahraniční kapitál ani jiné podobné krytí. Stejně tak jezdí bez ztráty desítek milionů korun ročně. Byli jsme oceněni za to, že věci děláme poctivě. Celou naší firmou se táhne jako červená niťka muzejní odpovědnost, vědomí širších kulturních souvislostí a pamatujeme na dědictví minulosti a současně rozvíjíme budoucnost. Ostatním účastníkům v železniční nostalgii pomáháme ukazovat cestu a směr. Poctivost, um, fortel, nadšení zaměstnanců a členů Klubu železničních cestovatelů tedy za sebou zanechává nesmazatelnou stopu a tím jsme si vysloužili 1. a 3. místo v soutěži firma roku – krajská kola.

2 výše uvedené ceny nás velmi těší a jsme rádi, že jsme odbornou porotou byli takto vyznamenáni. Taky nás těší, že v kanceláři v centrále KŽC nebude viset trapné ISO 9001 nebo podobný certifikát nakupovaný za miliony korun, ale slušné podnikatelské ocenění, které si na rozdíl od ISA nelze koupit.

4.12.2013 bude celostátní kolo soutěží. Jestli se probojujeme dál bude záležet na kvalitě ostatních firem, která vzešla do finálního klání z krajských soutěží. Budeme rádi, když železnici budeme i nadále dělat dobré jméno.

Foto: 347