Městská linka S34 vyjela!

2.10.2013 Praha

Dne 1.10. se rozjela pravidelná městská linka S 34. Během prvního dne provozu se střídaly m.v. 810-535 a 810-656

Jsme středně velká česká železniční firma, na železnici působíme od roku 2006. Nestojí za námi žádný cizí kapitál, ani nás štědře nikdo nefinancuje. Máme 28 železničních vozidel a 51 lidí pracujících na udržení a na provozu ŽKV. Nemůžeme si dovolit jakékoli záporné hospodářské saldo; nemáme žádné dluhy v řádu desítek milionů korun. Taktéž neutrácíme za marketing, ani za reklamní kampaně. Peníze účelně používáme tak, abychom tyto zejména posílali do udržení provozuschopnosti vozidel. Tímto přístupem se odlišujeme od některých účastníků trhu, kteří preferují odlišný přístup. Vyrostli jsme na zelené louce z know-how 2 lidí a z hodnot Klubu železničních cestovatelů. Proto je pro nás ctí a velkou výzvou, že můžeme provozovat další pravidelnou železniční linku. Rozšíření provozu naší pravidelné dopravy o všední dny znamená možnost lépe rozvrhnout turnus zaměstnanců, kdy naše exponovaná „špička“ o víkendech se rozmělňuje i na všední dny. Věříme, že provozem jednoduchých m.v. ř. 810 vyjdeme vstříc objednateli výkonů a cestujícím nabídneme přiměřený komfort a spolehlivou rychlou dopravu z centra Prahy na její okraj za 20 minut jízdy.

Dopravce bude nasazovat m.v. inventárních čísel 381, 517, 535 a 656.

Na vlaku s odjezdem v 7:20 z Prahy-Čakovic proběhlo slavnostní zahájení provozu linky. Kvůli posílení kapacity jsme vypravili soupravu ve složení 810-535+Bixovna+831-517. Cestujícím jsme netradičně nabídli snídani ve vlaku a zázemí teplé a studené kuchyně oblíbené Bixovny.

Titulní fotka: „Čilý dopravní ruch v žst. Čakovice dává tušit, že se něco začíná dít“.

Foto: 345