Posázavský motoráček a topírny v Kácově versus v Ledečku

10.8.2013 Kácov

Tradiční oživení železniční dopravy v Posázaví zabezpečuje přes letní prázdniny Posázavský motoráček. Tento výletní motoráček je čím dál více plný cestujících, tudíž vedení KŽC Doprava na základě poznatků nás, průvodčích, přistoupilo k tomu, že se bude posilovat souprava Posázváku o další vozy; resp. bude občas nasazena klasická souprav, aby se vyšlo vstříc zvýšené poptávce cestující veřejnosti.

Jak dokládá snímek při objíždění soupravy Bixů z Kácova, nabízí kácovská stanice pro fotografy i pěkná železniční zákoutí. Dobře udržovaná topírna je chvályhodnou vizitkou stanice Kácov. Zato stejná stavba bývalé topírny v žst. Ledečko je ostudou sama o sobě. Barabizna na zhlaví v Ledečku kontrastuje se stejným, avšak pěkně udržovaným objektem v Kácově. Nejeden běžný cestující si tohoto nesouladu všimne. Cestující se ptají, proč vlastník přistupuje k objektu v Ledečku tak opovržlivě, zatímco v Kácově tak příkladně. Škoda, škoda. Odpovědět cestujícím my jako posádka vlaku neumíme.

Foto: Lukáš Gutkais