Omezení jízd vlaků KŽC v důsledku povodní

30.6.2013 Praha

Povodně poškodily i tratě, kde dopravce KŽC provozuje pravidelnou drážní osobní dopravu výletními nostalgickými vlaky.

Na konci června jsme aktualizovali naše webové stránky, kde jsme zohlednili všechny změny a výluky a tyto zobrazili u každého z produktů. Sledujte proto aktuální jízdní řády na stránkách www.kzc.cz nebo na www.idos.cz, kde jsme taktéž nechali operativně provést úpravy JŘ (omezení jízd vlaků, příp. trasy vlaků) vyvolaných povodňovými událostmi.

Foto: 332

 

Aktuality

Bixovna na Šenovce

Nový pár vlaků T1 jako přípoj od cyklovlaku T2

Kde to je?

Bezdězák potkal strom

Podřipák stále v oblibě

Hektor po 2 letech v provozu

749-006 po renovaci

Rekreáky vyjely, počasí stálo za nic.

Rekreační vlaky vyjedou 23.5.!

Satalická křižování

Archiv aktualit:
2020     2016     2012
2019     2015     2011
2018     2014     2010
2017     2013     2009