Omezení jízd vlaků KŽC v důsledku povodní

30.6.2013 Praha

Povodně poškodily i tratě, kde dopravce KŽC provozuje pravidelnou drážní osobní dopravu výletními nostalgickými vlaky.

Na konci června jsme aktualizovali naše webové stránky, kde jsme zohlednili všechny změny a výluky a tyto zobrazili u každého z produktů. Sledujte proto aktuální jízdní řády na stránkách www.kzc.cz nebo na www.idos.cz, kde jsme taktéž nechali operativně provést úpravy JŘ (omezení jízd vlaků, příp. trasy vlaků) vyvolaných povodňovými událostmi.

Foto: 332