Provoz sklářské lokálky zahájen!

10.6.2013 Česká Kamenice

V sobotu 8.6. se rozjely vlaky na regionální trati Česká Kamenice – Kamenický Šenov. Vlastní provoz zahájili první náměstek hejtmana Ústeckého kraje dr. Rybák, ředitel KŽC Doprava Mgr. Augusta a starostové obou měst,; tedy pí. starostka Štejnarová za Českou Kamenici a pan starosta Kučera za Kamenický Šenov.

Po příjezdu prvního vlaku letošní provozní sezony do Kamenického Šenova čekalo na 25 cestujících milé překvapení: městské slavnosti, 90 let výročí sklářského muzea a prohlídka jeho nové expozice a starty veteránů (motocykly, automobily) do kopce. Počasí přálo, přišli první cestující a byla dobrá nálada.

Foto: 328