Provozní sezona 2013 – provozní novinky 2013 u KŽC Doprava

2.4.2013 Praha

Čím dál víc zájemců se dotazuje, jak to bude letos s provozem pravidelně jezdících vlaků dopravce KŽC Doprava. Zde přinášíme stručně přehled v provozních i v obchodních novinkách.

Boleslavský motoráček

Zůstává nezměněn. Bude jezdit v své trase z Lysé n.L. do Jičína přes Kokořínský důl a Český ráj. Vlak jezdí celoročně nepravidelně ve vybrané dny v roce, které jsou pro turistický ruch v oblasti Českého ráje a Kokořínska zajímavé. Na vlaku bude nasazena Bixovna. Na vlak budou turnusově vypravovány vozidla z depa v Lysé n.L.

Podlipanský motoráček

Vrací se do původních trasy, jako v začátcích svého provozu. Propojení s Polabským motoráčkem o letních prázdninách se neukázalo jako šťastné. Nové cestující si vlak nenašel, takže se vracíme k původnímu jízdnímu řádu. Vlak bude plnit zejména funkci dopravní obsluhy území zahuštěním provozu o víkendech na trati 012 a samozřejmě bude zajišťovat všechnu dopravu na trati 013. Na vlak bude turnusově nasazeno vozidlo z depa v Zásmukách.

Pražský motoráček

Zůstává nezměněn; jeho obliba je setrvalá. Ročně přepraví desetitisíce cestujících. Vlak je plně integrován do PIDu. Dojde k prohození nedělně ranního výkonu za výkon sobotně odpolední. Na vlak bude nasazen motorák z depa v Lysé n.L.

Posázavský motoráček

Zůstává nezměněn; došlo k mírnému zahuštění četnosti jízd vlaku. Na vlaku bude nasazena Bixvona. Na vlak bude nasazen motorák z depa v Lysé n.L. Na výkony bude taky nasazována klasická soupravy složená z vozů Bix a lokomotivy 721, která v Posázaví chybí.

Podbrdský motoráček

Dozná rozšíření provozu; z důvodu vysokého zájmu cestujících o turistickou dopravu v Brdech, dochází k rozšíření jeho provozu na celovíkendové období, tj. bude jezdit jak v sobotu, tak i v neděli. To jistě ocení i běžní cestující, kteří využívají vlak i jako dopravní obslužnost.

Podřipský motoráček

Dozná změn. Bude začínat a končit v Hněvicích; nově směrem tam pojede pouze v sobotu a směr zpět pouze v neděli. V oblasti Českého Středohoří a Podřipska došlo nově ke koordinaci turistické dopravy a k harmonizace jednotlivých turistických druhů dopravy loď –vlak-cyklobus. V protisměru k jízdě Podřipáku totiž pojede cyklobus, který ve slabších relacích nahradí vlak a tak dostane turisty zpět. Takže vlak alternuje s cyklobusem, který loni prvně zkusilo KŽC Doprava provozovat. Hustší provoz vlaku není možný z důvodu značného omezení finančních prostředků na vlak. Proto vykrýváme protirelace autobusy. Na vlaku bude řazeno oblíbené muzeum ve vagoně – vůz Bixeum, na jehož palubě nově budete moci ochutnat taky točené pivo. Bixeum nabídne nově i bufet. Na vlak bude nasazeno vozidla z depa v Roudnici n.L.

Středohorský motoráček

Dozná změn. Bude jezdit pravidelně od června do září v sobotu na zahuštění turistické dopravy v Českém Středohoří, kde byl významný požadavek na vedení nostalgického vlaku celoročně. Koncepčně vedení vlaku zapadá do programu rozvoje turistické dopravy v regionu (viz výše Podřipský motoráček). Posílení provozu vlaku bylo objednáno chybějící nabídkou vyhovující velkým městům a obyčejným lidem hledající vlak jako prostředek k dosažení turistických cílů. Na vlak bude nasazena souprava oběhově svázaná s Podřipákem, tj. vozidla z depa v Roudnici n.L.

Kamenický motoráček

Dozná změn. Nově bude v provozu celovíkendově od června do září. Z důvodu zájmu měst Česká Kamenice a Kamenický Šenov a ve vazbě na turisty, rozhodli jsme se provozovat výletní vlak jen o víkendech (a to i v době letních prázdnin). Na vlak bude nasazeno vozidlo z depa v České Kamenici.

Lužický motoráček

Dozná změn. Místo ve středu o letních prázdninách, bude nově jezdit v pátek o letních prázdninách, čímž naváže na Kameničák a bude tvořit ucelený provozní soubor vlaků na Českokamenicku. Trasa se nezmění, i nadále budou v DPM Liberce a Jablonce n.N. navazovat jízdy historickými tramvajemi. Na vlak bude nasazeno vozidla z depa v České Kamenici.

Městská linka S 31

Nový projekt hl.m. Prahy a organizace ROPID objednaný u dopravce KŽC Doprava! Od 1.8.2013 začneme provozovat v Praze mezi MČ Praha 19 a Prahou 1 novou městskou linku, jejímž cílem je zahustit provoz stávajících linek S3 a R3 na trati 070. Původní termín 2.4.2013 byl termínem plánovaným pro spuštění provozu, avšak tento byl objednatelem výkonů posunut na 1.srpna, takže vlaky do 31.7.2013 jsou odřeknuty a začnou jezdit až v srpnu. Turnusově budou na linku vypravována 2 vozidla. Na vlak budou nasazena vozidla z depa Lysé n.L., kterým bude vytvořena samostatná turnusová skupina včetně vozidlových záloh v případě neschopnosti hnacího vozidla.

Dovolená s motoráčkem 2013 na Slovensko

V roce 2013 vyrazíme m.v. 830-056 na Čierny Balog. Projedeme několik spojek mimo železniční uzly na Slovensku a dále projedeme vybrané tratě bez veřejné osobní dopravy. Cílem cesty je Hronec a Čiernohronská železnice. Termín akce: druhý týden v srpnu 2013. Přihlášky možno zasílat na marek.svoboda@kzc.cz Omezené množství místa. V případě velkého zájmu, vezmeme s sebou Bixovnu.

Foto: Petr Zgut