Generální opravy m.v. ř. 830/831 u KŽC aneb paralela 212 s 056

22.2.2013 Praha

Ne každý motorák má to štěstí, že vstoupí znovu „mezi živá vozidla“. Blíží se okamžik slavnostního roll-outu 831-212, který se uskuteční na výkonech Sněžnického motoráčku. Do KŽC nyní chodí děkovné dopisy a emaily od lidí, kteří se upřímně těší na znovunavrácení klatovské legendy na koleje. Člen ŽelPage nám sdělil, že jsme příkladem pro ostatní spolky. Ovšem objevují se i škarohlídi, kteří znevažují úsilí věnované zprovoznění a generální opravě 831-212. Za slova uznání moc všem děkujeme. Máme za to, že výsledky a dosažené cíle hovoří neklamně a jasně o tom, že KŽC to myslí dlouhodobě s nostalgií v této zemi vážně a staví ji na nohy.

Jako příklad motoráku, který měl taky štěstí tím, že se právě dostal do vlastnictví KŽC a ne k někomu jinému, uvádíme paralelu s 830-056. Fotky z doby odstavení 056 na vlečce Istrochemu v Bratislavě vypovídají o mnohém. Nicméně „to horší“ není na fotkách vidět: zadřený spalovací motor, vykradená elektrika, bourané stanoviště, popraskané vnitřní rozvody atp.

Přinášíme vám dosud nepublikované retrospektivní snímky z roku 2007, kdy 830-056 a 830-180 a 830-193 KŽC zachránilo tím, že je odkoupilo od BRKS. 830-193 jsme následně prodali společnosti Olpas Morávia, která chtěla vozidlo zprovoznit a používat jej na zvláštní vlaky. 830-056 a 830-180 jsme si nechali a provozujeme tyto motoráčky po všech nutných opravách dodnes.

Foto: 311