KŽC vrací do provozu zmrtvýchvstalou 831-212!

12.2.2013 Praha

Velký železniční svátek! Tak to je znovuzrození 831-212 a její navrácení do provozu, které se blíží! Přijďte na setkání Klubu železničních cestovatelů do Hanušovic a budete moci být u toho! Sněžnický motoráček bude provozován různými vozidly ř. 831 dopravce KŽC Doprava. A vy se s ním můžete svézt. Srdečně zveme!

Je nepsaným pravidlem, že KŽC Doprava každoročně zachraňuje nová vozidla, o něž nikdo nestál nebo která by stejně skončila na šrotišti. Na prahu roku 2013 sdělujeme nejširší odborné i laické veřejnosti, že jsme nezklamali a nepsanému závazku dostali se ctí; rozhodli jsme se totiž v roce 2012 zachránit motorák 831-212 a vdechnout mu nový život. Taktéž jsme v roce 2012 zachránili a zprovoznili Bix 020 – 038, který jsme nechali komplet nově postavit na původní kastli.

Před 3 a více lety NTM v klatovském depu zablokovalo min. 3 motoráky ř. 831 (máme za to, že čísla 212, 215, 217) s tím, že je má v úmyslu zachránit a opravit a následně uvést je do provozuschopného nebo vystavovatelného stavu. Tím se rázem stala tato vozidla pro ostatní subjekty nedotknutelnými. Fatální chyba důvěry ČD v NTM. NTM je nechalo odstavit mimo halu klatovského depa a po celá léta se o ně pak nezajímalo. Vozidla chátrala, natekla do nich voda, mrazem popraskaly jednotlivé komponenty, nikdo se o ně nezajímal.

V roce 2012 jsme se dozvěděli toto: poté, co vozidla zchátrala úplně a zub času i vytěžování náhradních dílů z jejich útrob včetně nepřízně počasí dokončily dílo zkázy a tak údajně tato vozidla už NTM nevyhovovala, a proto se je následně rozhodl vlastník (ČD) sešrotovat, resp. odprodat. Škoda, že to šéfíci muzejníci mající na starosti sbírky železničních vozidel nevěděli o pár let dřív, když ty motoráky byly ještě provozní. Kdo by však zdevastované vozidlo, kterému 3 roky stála voda v motoru, chtěl, že? 215 je již 2 roky sešrotovaná, 217 ještě v Klatovech smutně postává. A 212 se dostala ke KŽC Doprava, což v muzejnictví nově znamená, že jako jediná přežila.

KŽC Doprava si uvědomil svoji celospolečenskou odpovědnost za historická vozidla motorové trakce 800 (a nutnou zástupnost ve věci záchrany ř. 831 namísto muzejních institucí k tomu speciálně zřízených) a rozhodl se nezklamat očekávání, která odborná veřejnost do KŽC dlouhodobě vkládá. Jak historický vývoj ukázal, tak u KŽC dokáže být vozidlo trvale opečováváno s patřičnou láskou, odborností a důstojností a tak se mu dostane údržby a hlavně i opravy (znovuzrození) a budoucí smysluplné využití v pravidelné nostalgické dopravě, kterou dopravce KŽC Doprava provozuje v ČR pro železniční fajnšmekry i pro obyčejné lidi.

Vozidlo získá samozřejmě v jarních měsících roku 2013 historický, polomáčený nátěr, který se ovšem bude nepatrně lišit od těch předchozích, které dopravce na řadě 830/831 má. Poslední možnost zažít v provozu vozidlo v ex unifikovaném ČD nátěru a s tabulkami 831-212 bude 9. 3. na Sněžnickém motoráčku nebo 10. 3. při projíždění zajímavých tratí na východě Čech, např. Hněvčeves – Smiřice. Tuto akci 10. 3. pořádá KŽC pro šotouše.

Věříme, že v provozní sezoně roku 2013 všichni příznivci muzejních vozidel ocení velkorysost, s jakou x-různých lidí a profesí zachránilo již pohřbený 831-212 a budou se těšit z jeho provozního nasazení na různých výkonech zejména v Praze a ve Středočeském kraji. Vozidlo bude deponováno v hlavním depu KŽC v Lysé n.L. a budete se s ním moci setkávat na různých výkonech zajišťovaných z labskolyseckého depa.

Foto: 309