SŽDC prohrálo s dopravci válku o ceny 2012

6.2.2013 Praha

Poté, co SŽDC opustil GŘ ing. Komárek a nastoupily nové tváře do vedení státní organizace, začaly se dít podivné věci.

Zejména notoricky známá je snaha o významné zvýšení cen za vše, co souvisí s působením dopravce na železniční infrastruktuře. A tak se stalo, že došlo k nezákonnému a bezprecedentnímu vyhlašování cen za použití dopravní cesty, jak se státní organizaci zachtělo. Tomuto běsnění nemohli přihlížet někteří dopravci a tak silná trojka ve složení KŽC Doprava – JHMD – MBM Rail, k níž se později přidalo AWT nebo ČDC či ČD, dosáhla stavu, že přes všechny šprajcy, odvolávačky a zdržovačky SŽDC, rozhodlo ministerstvo dopravy v souladu s platnými právním normami tak, že SŽDC pochybilo a musí dopravcům vrátit zpět rozdíl v cenách, které jsou platné (tj. ceny 2011 platí i pro další roky) a cenami 2012.

Zajímavým precedentem je skutečnost, že SŽDC vědomě neoprávněně účtovalo neplatné ceny, tyto vybíralo a v případě, že se dopravci ozvali, přišel ze SŽDC výhrůžný, vyděračský dopis utiskující svým obsahem platné podnikání dopravců na železniční dopravní cestě.

SŽDC se zřejmě během roku 2012 neoprávněně obohacovala, což budou nadále zkoumat vybraní právníci významných dopravců (zaznělo na celostátním aktívu dopravců), jestli tímto vědomým počinem se nedopustila SŽDC konání, které má a priori na sobě právní vadu ve smyslu účelového konání s cílem obohatit se.

Hrstka statečných dopravců tak všem dopravcům vybojovala legální ceny. Ty vratky potěší všechny statečné, kteří se nebáli proti bezpráví velkého subjektu postavit. S těmi statečnými se nyní vítězoslavně svezou i ti nestateční a zalezlí, kteří buď intelektuálně nechápali, oč jde, nebo si to nechávali líbit.

Nyní s nechutí musí SŽDC vracet peníze. Jenže na celostátním setkání dopravců zaznělo, že SŽDC neumí vracet peníze a přehrálo elegantně tento problém na dopravce, jako by tito byli viníky situace.

Boj se SŽDC o spravedlivou věc byl něco jako souboj Davida s Goliášem.

SŽDC prohrálo. Za prohrou stojí konkrétní lidé z odboru základního řízení provozu, z odboru právního, z odboru smluvních vztahů, poradci GŘ atp. Dokážou odpovědní vysoce postavení manažeři SŽDC přijmout personální změny a vyházet lidi, kteří jsou odpovědní za prohry SŽDC ve správních řízeních u DU, resp. u MD ČR, neboť tito lidé způsobili svému zaměstnavateli nemalé škody?

Máme za to, že se ale významná část činovníků SŽDC nově poučí a přestane utiskovat dopravce a konečně začne vážně vnímat, že dopravci jsou ti, kdo SŽDC m.j. také živí (krom SFDI). A taky bude dopravce brát jako vážné partnery, pro něž zde oni jsou a jimž vytváří zázemí pro podnikání.

Další a další „zbytečná“ správní řízení o dalších průšvihách státní organizace na sebe nemusejí nechat dlouho čekat za předpokladu, že nedojde k poučení se z krizového vývoje let 2010-2012 uvnitř SŽDC u konkrétních ředitelů odborů, poradců a výkonných pracovníků aparátu GŘ SŽDC.

Naštěstí nový GŘ, ing. Kolář, je odborník a slušný člověk a železnici má v malíčku, takže je vysoká naděje na obrat v myšlení SŽDC k lepšímu.

Foto: 308