Schwarzbachbahn – úzkokolejka za našimi humny

20.11.2012 Lohsdorf

Málokdo ví, že v romantických skalách Saského Švýcarska, jen nějakou desítku kilometrů od českých hranic, dýmala v letech 1897 – 1951 typická saská úzkokolejka. Protože provozní sezona KŽC 2012 víceméně skončila, využili jsme volného, i když nepříliš vlídného víkendu k návštěvě jejích zbytků.

Dvanáct kilometrů dlouhá drážka o rozchodu 750 mm spojovala stanici Gossdorf-Kohlmühle na tzv. „Saském Semmeringu“ s městečkem Hohnstein. Protože v německých zemích je zvykem dávat drahám jména, tato vešla ve známost jako „Schwarzbachbahn“ podle Černého potoka, který doprovázel její trasu.

Z výchozí stanice přibližně půldruhého kilometru vedla úzkokolejka po společném tělese s tratí Bad Schandau – Sebnitz a po té zamířila na sever do skal. Mostem o rozpětí 33 m překročila říčku Žebnici, a přes dva tunely (63m a 38m) a několik menších ocelových mostků se dostala do dvoukolejného nádraží Lohsdorf. Následovaly prakticky stejné staničky Unterehrenberg a Oberehrenberg s typickými dřevěnými přístřešky. To už ale drážka vyjela ze skal, a po zvlněné náhorní rovině se stočila k západu, aby dospěla do konečné stanice Hohnstein. Zde byla, kromě zděné budovy z červených cihel, také výtopna pro dvě lokomotivy.

Vláček tu dokodrcal 27.5.1951, když na příkaz drážďanského ředitelství DR byl provoz zastaven a koleje vytrhány, oficielně za účelem pokrytí potřeb materiálu pro výstavbu vnějšího železničního okruhu kolem západního Berlína. Že by se slabé kolejničky z úzkolejky k takovému účelu vůbec hodily je evidentní nesmysl. Spíše byly použity k údržbě jiných „důležitějších“ úzkorozchodných tratí v Německu. Ještě asi do roku 1962 se počítalo s možnou obnovou drážky, ale s nástupem nové „rušící“ politiky u DR veškeré naděje skončily.

Tak jako na jiných místech východního Německa vznikl i zde v devadesátých letech spolek (www.schwarzbachbahn.de), který si dal za cíl obnovu trati. Mezi lety 2006 až 2011 jeho členové znovuvystavěli nádraží Lohsdorf, kde je nyní centrum veškerého dění, a krátký úsek koleje ve směru na Hohnstein. My jsme sice při našem mokrém, propršeném výletu našli zdejší železniční muzeum již zavřené a zazimované, přesto však jsme nelitovali času ani nachozených kilometrů. Zájemcům nabízíme několik nejzajímavějších fotografií a návštěvu „Schwarzbachbahn“ můžeme jen doporučit.