Další vůz Bix bude zachráněn pro muzejnictví

31.8.2012 Nymburk

Rozhodli jsme se před časem, že dáme „život“ vozidlu Bix 020-038, který byl vyroben v roce 1961 a je z první výrobní série. Vůz ex Klatovy je ovšem ve velmi vážném stavu. Vozidlo bylo bourané, čela komplet rezavá, podlahy propadlé, okenní rámy shnilé. Karoserie na mnoha místech děravá. Vše ve značné míře vysokého stupně koroze.

V současné době jsme vůz přistavili do dílen, kde provedli kompletní demontáž interiéru. Vůz dostane nové bočnice, nové čelnice, karoserie bude celá opravená a vyvařená a všechna okna a okenní rámy budou zcela nové, z tvrdého, bukového dřeva. Taktéž všechny gumy na oknech. Výsledkem bude de facto novostavba, resp. generální oprava vozidla.

Věříme, že tímto počinem obohatíme historický park tažných vozidel a současně říkáme, že se nebojíme náročné práci na rekonstrukci vozů. Před časem jsme takto znovu uvedli do života např. velkého hektora nebo krokodýla.

Zgenerálkovaný Bix představíme na zvláštním vlaku na podzim po dokončení jeho GO opravy. Bude zařazen do soupravy 721-532 + Bix + Bix + Bix + Bix (vše v polomáčeném, historicky věrném provozním nátěru).

Foto: 276