KŽC Doprava provozuje cyklobus ve Středohoří

13.7.2012 Bohušovice n. O.

Od roku 2012 provozuje KŽC Doprava cyklobus jako další dopravní aktivitu ve Středohoří. Cyklobus jezdí z Roudnice a Bohušovice přes Litoměřice na Bukovou horu a zpět. Autobus vnímáme jako vhodný doplněk pro turisty, kteří přijedou turistickým vlakem nebo lodí Porta Bohemica. Všechny aktivity jsou svázány a v rámci inicativy koordinátora provozu turistické dopravy ve Středohoří taky propojeny. Bohužel tzv. Švestkovka na poslední chvíli vyškrtala své vlaky a Litoměřice odřízla od provozu, takže navázání autobusů i na tyto vlaky způsobilo vážné narušení konceptu 3 druhů vzájemně se prolínajících turistických dopravních prostředků: historických vlaků, cyklobusu a lodě po Labi.

Některé části Středohoří nemají potenciál pro ZDO zajišťovanou vlakovou dopravou, ale mají velký význam pro turistiku, cestovní ruch a nostalgické vlaky spojené např. se zaváděním cyklobusů.

Rok 2012 ukáže, jestli sázka na cyklobus byla správná a zda-li si tento koncept rozvoje dopravních linek podporující turistiku najde u turistů svoji oblibu.

Foto: 259

 

Aktuality

749-006 po renovaci

Rekreáky vyjely, počasí stálo za nic.

Rekreační vlaky vyjedou 23.5.!

Satalická křižování

749-259 po větší dílenské opravě

Podřipák a Kameničák vyjedou 16.5.2020

851-008 na vlečce ČKD Blansko

Podlipanský motoráček

Snad již brzy!

Šenovka: oprava železničního svršku na sklářské lokálce

Archiv aktualit:
2020     2016     2012
2019     2015     2011
2018     2014     2010
2017     2013     2009