KŽC Doprava provozuje cyklobus ve Středohoří

13.7.2012 Bohušovice n. O.

Od roku 2012 provozuje KŽC Doprava cyklobus jako další dopravní aktivitu ve Středohoří. Cyklobus jezdí z Roudnice a Bohušovice přes Litoměřice na Bukovou horu a zpět. Autobus vnímáme jako vhodný doplněk pro turisty, kteří přijedou turistickým vlakem nebo lodí Porta Bohemica. Všechny aktivity jsou svázány a v rámci inicativy koordinátora provozu turistické dopravy ve Středohoří taky propojeny. Bohužel tzv. Švestkovka na poslední chvíli vyškrtala své vlaky a Litoměřice odřízla od provozu, takže navázání autobusů i na tyto vlaky způsobilo vážné narušení konceptu 3 druhů vzájemně se prolínajících turistických dopravních prostředků: historických vlaků, cyklobusu a lodě po Labi.

Některé části Středohoří nemají potenciál pro ZDO zajišťovanou vlakovou dopravou, ale mají velký význam pro turistiku, cestovní ruch a nostalgické vlaky spojené např. se zaváděním cyklobusů.

Rok 2012 ukáže, jestli sázka na cyklobus byla správná a zda-li si tento koncept rozvoje dopravních linek podporující turistiku najde u turistů svoji oblibu.

Foto: 259