Na šenovské lokálce se stále něco zdokonaluje

2.7.2012 Kamenický Šenov

Ani nadcházející období letních prázdnin není ve stínu odpočinku pracovních čet KŽC na Šenovce. Poté, co jsme na jaře dali dohromady přejezd, který jsme opravili a vyměnili nejvíce poškozené gumové panely, pokračovaly práce v minulém týdnu tím, že jsme nechali opravit asfaltem povrch nájezdů před a za přejezdem. Tím jsme zajistili lepší ochranu přejezdu v místech styku kolejnice a gumového panelu s asfaltovou vozovkou.

Ani nadcházející období letních prázdnin není ve stínu odpočinku pracovních čet KŽC na Šenovce. Poté, co jsme na jaře dali dohromady přejezd, který jsme opravili a vyměnili nejvíce poškozené gumové panely, pokračovaly práce v minulém týdnu tím, že jsme nechali opravit asfaltem povrch nájezdů před a za přejezdem. Tím jsme zajistili lepší ochranu přejezdu v místech styku kolejnice a gumového panelu s asfaltovou vozovkou.

Další práce, které byly realizovány během června, se týkaly zhutnění štěrkového lože v úseku přejezd – stanice Kamenický Šenov, kde došlo k dosypání štěrku v místech, kde již chyběl. Během brigády členů Klubu železničních cestovatelů došlo i na vyřezání dalších náletových křovin a stromů, zejména v dolní části trati u České Kamenice, které zasahovaly do průjezdného profilu. Celé prořezání dráhy jsme prováděli v roce 2010, v roce 2011 se dostalo na chybějící úsek v České Kamenici. Současně jsme vyčistili 2 propustky zarostlé vegetací a zaházené odpadky. V současné době se připravujeme na jejich další údržbu, kterou jim předchozí nájemce, Klub přátel lokálky, nikdy nedal, neboť v tak zbědovaném stavu by jistě byly nemohly být.

Není bez zajímavosti, že se oblibě fotografů stále těší loni nově dosazená 4 mechanická návěstidla, která jsou osazena v žst. Kamenický Šenov. Během víkendu, kdy probíhaly oslavy města Kamenický Šenov, bylo vidět mnoho železničních fotografů právě u mechanik.

Přejeme všem výletníkům, kteří zavítají na Šenovku, dostatek krásných zážitků při jízdě M 131.1

Foto: 256

 

Aktuality

Rekreáky vyjely, počasí stálo za nic.

Rekreační vlaky vyjedou 23.5.!

Satalická křižování

749-259 po větší dílenské opravě

Podřipák a Kameničák vyjedou 16.5.2020

851-008 na vlečce ČKD Blansko

Podlipanský motoráček

Snad již brzy!

Šenovka: oprava železničního svršku na sklářské lokálce

Šenovka: oprava přejezdu km 1,120

Archiv aktualit:
2020     2016     2012
2019     2015     2011
2018     2014     2010
2017     2013     2009