Nový webový portál pro železniční nostalgii

22.6.2012 Praha

Iniciovali jsme vytvoření nového webového portálu zeleznicninostalgie.cz, jehož cílem je informovat o pravidelných nostalgických vlacích a o vlacích spadajících do tzv. nostalgie včetně vlaků zvláštních jezdících jednorázově při výročí té které trati nebo události v regionu.

Dnes už není totiž vůbec jasné, kde se má zákazník požadující zvláštní vlaky informovat a hlavně jak se o té které akci dozvědět, když většina organizátorů svůj vlak zveřejňuje pár dní či týdnů před konáním akce. Laická veřejnost nezná weby jednotlivých dopravců nebo organizátorů zvláštních vlaků a těžko se k informacím dostává. Existence webů jako jsou K-Report či ZelPage nemůže nahradit obchodní stránku věci – získat dostatek platících cestujících, protože tyto weby pracují až s tříděnými, sekundárními informacemi vytvořenými před nimi někým jiným a pouze informují. Dopravci a organizátoři zvláštních vlaků jistě znají stav, který není nikomu příjemný: jeden víkend jedou paralelně různé nostalgické vlaky a tak dochází navzájem ke kanibalizaci platících cestujících a pak chybí soupravy, hnací vozidla, lokomotivy. Atraktivní je každý nostalgický vlak. Je lépe vlaky organizovat různé víkendy a tím si udržet koupěschopnou poptávku po vlaku. Rodiny s dětmi jsou navíc zmatené, protože dnes si na „zvláštní vlaky a dopravce“ hraje kde kdo.

Rádi bychom časem oslovili všechny dopravce a provozovatele zvláštních vlaků, kteří umí plánovat své akce dostatečně dopředu, nabídkou na zveřejnění jejich pravidelných i zvláštních vlaků na tomto portále. Tím se sjednotí databázový kmen informací a dojde k efektivní nabídce nostalgie běžnému cestujícímu.

Uvedenou aktivitu financujeme jako jeden z lídrů v oboru železniční nostalgie z vlastních zdrojů. Zveřejnění je pro každého bezplatné a je výrazem dobré vůle pomoci segmentu železniční nostalgie ze strany KŽC. V případě zájmu o naplnění vašich vlaků platícími cestujícími, kontaktuje projektového manažera KŽC Doprava p. Hynka Šeligu: hynek.seliga@kzc.cz, který vám sdělí podrobnosti, jakým způsobem můžete váš vlak (vaši akci) úspěšně marketingově i obchodně podpořit na portále, kde se informace shromažďují.

 

Aktuality

Poslední Bezdězský rychlík v podání 721 + Bmxy

Podzimní nálada na Mochovandě

Krokodýl na Posázaváku zakončil sezonu v Posázaví

Kácení na Šenovce

Poslední „Podtrosečák“ vyjel přesně před rokem

Zátiší pod Zámeckým vrchem

KŽC v JŘ 2021

Víkend s motoráčkem na severu Čech

Posázavák – v říjnu pokaždé „jinak“

M 152.0381

Archiv aktualit:
2020     2016     2012
2019     2015     2011
2018     2014     2010
2017     2013     2009