Podbrdský motoráček jinak

30.5.2012 Příbram

Podbrdský motoráček, tradiční a úspěšný produkt v západní části Středočeského kraje, doznal letos změn. Nově zavítá do dalších částí Středočeského kraje, kde dosud chyběla železniční nostalgie.

Podbrdský motoráček bude jezdit „opačně“, než je stálý zákazník zvyklý, přitom neopomine trať 172 projet oběma směry. Vyrazí z Karlštejna po podbrdské lokálce do Lochovic, dále do Jinců, kde bude letos nově zastavovat a dojede až do Příbrami. Vlak byl pro zájem měst na trati 200 prodloužen do Jinců a Příbrami z důvodu, že tato města mají hodně co nabídnout turistickému ruchu. Věříme, že nové trasy tradičního vlaku, který je letos nově veden v kategorii spěšného vlaku, přilákají i vás. Vlak byl v části trasy Karlštejn-Řevnice a zpět zrušen z důvodu úspor vlakokilometrů (změna JŘ 10.6.2012).

Foto: 245