Podbrdský motoráček jinak

30.5.2012 Příbram

Podbrdský motoráček, tradiční a úspěšný produkt v západní části Středočeského kraje, doznal letos změn. Nově zavítá do dalších částí Středočeského kraje, kde dosud chyběla železniční nostalgie.

Podbrdský motoráček bude jezdit „opačně“, než je stálý zákazník zvyklý, přitom neopomine trať 172 projet oběma směry. Vyrazí z Karlštejna po podbrdské lokálce do Lochovic, dále do Jinců, kde bude letos nově zastavovat a dojede až do Příbrami. Vlak byl pro zájem měst na trati 200 prodloužen do Jinců a Příbrami z důvodu, že tato města mají hodně co nabídnout turistickému ruchu. Věříme, že nové trasy tradičního vlaku, který je letos nově veden v kategorii spěšného vlaku, přilákají i vás. Vlak byl v části trasy Karlštejn-Řevnice a zpět zrušen z důvodu úspor vlakokilometrů (změna JŘ 10.6.2012).

Foto: 245

 

Aktuality

Rekreáky vyjely, počasí stálo za nic.

Rekreační vlaky vyjedou 23.5.!

Satalická křižování

749-259 po větší dílenské opravě

Podřipák a Kameničák vyjedou 16.5.2020

851-008 na vlečce ČKD Blansko

Podlipanský motoráček

Snad již brzy!

Šenovka: oprava železničního svršku na sklářské lokálce

Šenovka: oprava přejezdu km 1,120

Archiv aktualit:
2020     2016     2012
2019     2015     2011
2018     2014     2010
2017     2013     2009