Práce na lokálce jsou v plném proudu

11.5.2012 Kamenický Šenov

Minulý týden skončila plánovaná výměna pražců s doplněním štěrkového lože v úseku mezi první výhybkou nádraží a přejezdem silnice I/13 v Kamenickém Šenově. Na ní jsme začátkem tohoto týdne navázali brigádnickými pracemi, spočívajícími v opravě přejezdu, prořezávce náletových dřevin, štěrkování, čistění propustků a v likvidaci odpadků a zárodků černých skládek. Tentokrát jsme se sešli opravdu v požehnaném počtu, a tak nám práce šla dobře od ruky.

Přejezd pro nás představuje trvalou zásobárnu práce. Po prudších deštích dochází v jeho podloží k pohybům naplavených částic, a tak je zhruba jednou za rok třeba podklad odvodnit, vyčistit, doplnit a urovnat. S tím souvisí fyzicky dost náročná demontáž a zpětná montáž zhruba 200kilových gumových prefabrikátů. V nejhorším stavu se tentokrát nacházelo posledních šest kusů směrem k České Kamenici. Naštěstí se nám opět podařilo zajistit užitečný smykový nakladač Locust, který pomohl díly urovnat, natlačit a stáhnout.

Vedle dá se říct nekonečné činnosti, související s udržením průjezdného profilu, jsme se tentokrát zaměřili i na údržbu několika propustků, které na trati máme. Jejich funkčnost byla v některých případech ohrožena nánosy zeminy, a tak jsme nastoupili s krumpáči a lopatami. Propustky jsme vyčistili, ale na další dva ještě čeká drobná stavební oprava. Na několika místech trati jsme také vyčistili trativody a nánosy zeminy, které se přes zimu vytvořily uvnitř koleje. Krumpáče s lopatami nastoupily také na zanesené žlábky na mnoha přejezdech polních cest.

Štěrkování trati bude v následujících jarních dnech dál pokračovat, na což jsme se už s předstihem připravili. Pro příště plánujeme také sekání trávy v okolí trati a nádraží. Vzhledem k pokročilému vegetačnímu období se také blíží činnosti, související s chemickou likvidací zeleně v koleji. I na to jsme již mysleli a zakoupili potřebné množství herbicidu. Jsme rádi, že nám v naší práci pomáhají místní občané, kterým bychom tímto za jejich obětavost rádi poděkovali. Náš dík patří také městům České Kamenici a Kamenickému Šenovu, které si naší práce váží, což je pro nás důležité.

Foto: 242