Nákladní lokomotivy KŽC před novou sezónou

30.4.2012 Duchcov

Spolu s motorovými vozy vyjely po zimní pauze ze zrezivělých šturců i naše nákladní lokomotivy. Kocour T 448.0692 se po právě absolvované jarní prohlídce, údržbě a úklidu nachází v perfektním technickém stavu a je v připravenosti k blížícím se náročným výkonům v nákladní dopravě. Neúnavná rosnička T 334.0722 už na jaře nějakou dobu slouží. Od poloviny března na ní leží tíha intenzivních posunů kolejových polí pro údržbu traťových svršků na starém nádraží v Duchcově.

Tam rosničce při tahání těžkých kolejových polí dělá společnost bizarní kulisa polorozbořené (bývalé) výpravní budovy i opodál rachotící stroje Velkolomu Bílina (dříve Maxim Gorkij). Třetí z větších nákladních lokomotiv KŽC Doprava, velký hektor T 458.1532 se právě podrobuje dílenské opravě vybraných celků, na kterých se nejvíc podepsala dlouhá a těžká léta, strávená ve vlečkovém posunu na Ostravsku. Po absolvování opravy by se měl vrátit již v podstatně lepší kondici, než tomu bylo loni, a ihned naskočit do pravidelné služby. Je s ním počítáno jak v nákladní, tak i v osobní dopravě.

Foto: 238