Na Podřipsku jezdilo mnoho historických vlaků

23.4.2012 Zlonice

Uplynulou sobotu se na lokálkách v okolí Řípu uskutečnila železniční slavnost, na jejíž realizaci se podílely hned tři různé železniční subjekty: KŽC Doprava četnými jízdami historických motorových vlaků, České dráhy parním vlakem Sv. Jiří a soukromé Železniční muzeum Zlonice, jako epicentrum dění a hlavní návštěvní cíl dne. Akce se uskutečnila díky podpoře portálu www.stredohori-podripsko.cz, který se na rozvoj cestovního ruchu v tomto regionu systematicky zaměřuje.

Akce byla déle, než rok pečlivě a zodpovědně připravována. To se nakonec přímo projevilo na jejím bezproblémovém průběhu. Jak během příprav, tak v den konání. Málokdo si dovede představit, kolik úsilí a pracovitosti muselo zdárnému završení takové akce předcházet. To už je holt osud organizátorů jízd veřejných historických vlaků. Vše bylo nakonec korunováno jedním, nadmíru příjemně stráveným, jarním dnem na železnici. Pro vzpomínku na něj Vám přinášíme několik dokumentačních záběrů:

Foto: 235