Jsme partnerem soutěže o nejkrásnější nádraží

21.4.2012 Praha

Soutěž o titul Nejkrásnější nádraží probíhá už od roku 2007 v rámci projektu Vlídná nádraží. Vyhlašovatelem je Asociace Entente Florale CZ – Souznění. Smyslem soutěže je upozornit širokou veřejnost na stav našich nádraží, chválit dobrou práci lidí, kteří svá nádraží dobře udržují, a motivovat zaměstnance vlastnických a správních institucí, obce i města, aby nesly odpovědnost za jim svěřené majetky. Podnítit je k jejich zvelebení a tím přivést na železnici nové cestující a zvýšit její prestiž.

Tyto myšlenky jsou v naprosté shodě s filozofií KŽC, a proto jsme se rozhodli, že tuto iniciativu letos opět podpoříme tím, že se staneme jejím partnerem. Žádáme každého, komu není osud českých nádraží lhostejný, aby myšlenky Asociace EF CZ prakticky podporoval a realizoval. Jedná se o aktivitu, která bude v budoucnu určitě oceněna. Své návrhy na nejkrásnější nádraží ČR roku 2012 můžete odesílat do 9. 9. 2012. Mezi 10. 10. a 11. 11. můžete hlasovat pro vybrané finalisty a dne 12. 12. dojde ke slavnostnímu vyhlášení výsledku soutěže v Senátu Parlamentu ČR.

Foto: 234