Zrodilo se Bixeum

24.3.2012 Nymburk

První letošní novinka ve vozovém parku, který KŽC Doprava využívá pro své pravidelné výletní vlaky, je na světě! Historický vagón řady Bix, č. 557 (Balm 05-0796), který v nostalgickém provozu zdomácněl už od roku 2006, se dočkal částečné přestavby interiéru, opravy spodku a nové vnější povrchové úpravy. Tento vůz bude od nové sezóny k dispozici jako pojízdné muzeum, jehož expozice zmapuje pamětihodnosti a historii dopravy na lokálkách Podřipska a Českého středohoří. Slovo Bixeum vzniklo podobně jako u Bixovny složením dvou slov: Bix a muzeum.

Přestavba interiéru spočívala v instalaci skříní a poliček, ve kterých budou umístěny jednotlivé předmětné artefakty, obrazy a písemnosti. Za tím účelem byla odmontována část sedadel a polic pro zavazadla. Nikdo však nemusí mít obavu. Nebyly vyhozeny. Zůstávají uschovány, a do budoucna mohou být případně opět k dispozici. Zbylá část sedadel, zejména v jednom z krajních oddílů a část v oddílu středním, zůstala zachována pro sedící cestující. Jedním z nových prvků interiéru je v krajním oddílu recepce, ve které bude sídlit obsluha vozu a kde bude možné načerpat veškeré ústní a písemné informace. Navíc bude obsluha zajišťovat i provoz bufetu. Interiér dostal nový krémový lak, podobný tomu v Bixovně, se kterou vůbec sdílí řadu zdařilých nápadů, prvků a materiálů. Na návrhu vnitřních úprav pracoval profesionální architekt za využití trojrozměrného CAD systému.

Co se týče vnější podoby, tak podle původního rozhodnutí měl zůstat lak vozové skříně nedotčen, aby vozidlo vzhledově působilo přirozeným dojmem z běžného provozu v sedmdesátých a osmdesátých letech. Brzy po zahájení prací bylo ale konstatováno, že spodek vozu a některé plechové části karosérie se nacházejí v natolik zuboženém stavu, že bude nutné provést opravu i u nich. To pak bude na závěr přirozeně obnášet i potřebu obnovy laku celého vozidla. Tyto přívěsňáky vždycky bojovaly s nadměrnou korozí a má-li zde vagón vydržet ještě dlouhá desetiletí, bylo nutné se s tím důkladně vypořádat. Plechy byly očištěny, vyrovnány, doplněny a zatmeleny. Lak v kvalitě PUR by měl vydržet hodně roků v solidním stavu. Rekonstrukčních prací se ujaly osvědčené dílny Česká lokomotivka s.r.o. v Nymburce.

Tento lehký přívěsný vůz, byl vyroben v roce 1965 a je zástupcem II. výrobní série této řady. Mezi typické vnější atributy této série patří některé zdánlivé „maličkosti“, jako jsou například podstřešní okapy nad celými řadami oken (se svislým zakončením), plasticky vystupující číslice, značící vozovou třídu, či celoobvodová ozdobná hliníková lišta, která v šedesátých letech představovala nedílnou součást vybroušeného estetického vkusu průmyslových návrhářů různých druhů dopravních prostředků (lokomotiv, autobusů a například také elegantní tramvaje typu T3). Tyto drobné a na první pohled nenápadné prvky se na dosud existujících vagónech tohoto typu prakticky téměř nikde nedochovaly. Proto slouží ke cti rekonstruované podobě vozu i těch, kteří se na ní podíleli, že v rámci oprav byly tyto prvky zachovány – i když to určitě nepřispělo k zjednodušení jejich práce.

Nejen hnací vozidla, ale i přívěsné vozy si žádají péči. Dodávají lesk každé historické soupravě a určitě nejsou druhořadé. Bixeum bude provozováno především na vlacích č. 2424/2422 Podřipského motoráčku, jedoucích mezi Roudnicí nad Labem a Louny, kam bude turnusově zařazeno jako přívěsný vůz. Ve stejném období bude každou neděli pro zájemce přistaveno k prohlídce na první koleji Roudnického nádraží. Rovněž je pravděpodobné jeho provozní využití pro posílení provozu na Švestkové dráze v letošním červnu a září. I tato oblast si zaslouží výraznější podporu regionu, železnice a jejich společné historie. Vůz se v kraji pod horou Říp účastní i vozby dalších spojů, konkrétně Roudnického a Zlonického motoráčku, dne 21. dubna. Pojedou i další vlaky (včetně slavnostních), které budou prakticky neustále propagovat Podřipský mikroregion, památnou oblast naší historie a mytologie.

Foto: 226